Niet naar Sydney geweest? Heineken Partner Netwerk Driedimensionale Longneck i-' Geen feest gevierd in het Holland Heineken House? Blof gemist? Niet getreurd, want op 25 november doen wij dat in Leiden veel beter! Op het Personeelsfeest, dat mede ter gelegenheid is van het 25-jarig bestaan van de vestiging Zoeterwoude, komt namelijk óók...Blof! Natuurlijk zijn er nog tal van andere artiesten die voor een onvergetelij ke avond gaan zorgen. Onder hen de Heineken Blues Band. Om 18.00 uur zwaaien de deuren open en om 18.30 uur begint het feest! Om 23.45 uur is het afgelopen. Het Personeelsfeest van Zoeterwoude is bedoeld voor medewerkers in dienst van Heineken van de vestigingen Zoeterwoude, H.B. Rijnland, H.B. Haaglanden, H.B. Schie- landen, H.B. Holland Zuid, H.B. Zeeland, H.B. Zeeuwsch Vlaanderen, H.B. Taptechniek Z/W Nederland, Roelof- arendsveen en Proseco. Onder bepaalde voorwaarden heb ben ook externe medewerkers toegang. Informatie hier over via de afdelingsleiding. Wie met de bus naar het feest toegaat, kan zich opgeven met de aanmeldingsstrook die in Leven in de Brouwerij (nr. 103) is afgedrukt. Voor de vestigingen waar dit blad niet beschikbaar is, kunnen aanmeldingsstroken op het secretariaat worden opgehaald. Dat kan vanaf eind okto ber. Het laatste nieuws over het Personeelsfeest is te vinden op het BrowseHuis Personeel Organisatie -» Personeelsverenigingen. Jan van der Slik en Heike Schmidt, Tijdens de jaarlijkse themadag op 29 augustus, presenteerde het bestuur van het Heineken Partner Netwerk (HPN) de nieuwe versie van de HPN-Nieuwsbrief. Deze is bestemd voor partners van (toekomstige) ex- en impatriates, partners 'in transit' en teruggekeerde partners van Heineken. Het HPN bestaat sinds 1994. Het is opgericht met als doel de opge dane kennis en ervaring van part ners van expatria tes in te zetten voor hun opvol gers. Het HPN voorziet de part ner van een (toe komstige) ex- en impatriate van praktische infor matie over het land waarheen hij of zij wordt uit gezonden, houdt contact tijdens de uit zending en geeft sup port bij terugkomst in Nederland. Wendy van Marwijk, Yvonne van Stek (Lasswell Communication Events), Krijna Westra, Sue Thompson, Jacqueline van Haaften en José Verwegen. In het kader van de verdere professiona lisering van het HPN gaf de Directie onlangs groen licht voor het uitbesteden van de HPN-Nieuwsbrief, die Sr15®®».. kJ-- tot op dat moment bijna Themadag in °riet geheel door bestuursle- en van Wds den van het HPN in elkaar werd gezet. Voor het HPN .1 en zijn leden een belang rijke ontwikkeling omdat sli de nieuwsbrief, naast de SJsg persoonlijke contacten, sg§S£ slagen van HPN-con- tactpersonen 'op loca tie', medische infor matie, boeken- en surftips en ingezonden brieven over interessante buitenland-er varingen. De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar, in het Neder lands en in het Engels. de belangrijkste life- line vormt tussen de Heineken ex- en impatpartners onderling. In de nieuwsbrief staan professionele in terviews met ex- en impatpartners, ver- Bent u geïnteresseerd in meer gedetailleerde informatie over de activiteiten van het HPN? Neem dan contact op met het secretariaat van het HPN, telefoon: 071 - 5456546, fax: 071 - 545 6807, e-mail: Mw._W.H.M._van_Marwijk @Heineken.nl Bestuur Heineken Partner Netwerk Alle belangrijke afnemers van de Heineken Longneck krijgen een speciale driedimensionale binnenlichtbak. Wie er langsloopt ziet de giraffe uit de campagne veranderen in de Heineken Longneck fles. Het is een uniek concept dat past bij een uniek product. Doelstelling is in trendy zaken op een eigentijdse manier te communiceren met de doelgroep, vooral omdat deze wat minder ontvankelijk is voor traditionele reclame-uitingen. Theo Lek, marketing Heineken Nederland Rik Coelman en Vivian Bimbergen, Corporate Purchasing In het thuisverbruikkanool is de Longneck sinds kort in 4-pack verkrijgbaar

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 6