"Met het Holland Heineken House, dat elke dag in het nieuws was tijdens de Olympische Spelen, werd maar weer eens duidelijk wat Heineken en oranje met elkaar hebben. Heineken heeft de wereld laten zien wat goed gastheerschap is. De sfeer in het Holland Heineken House is uniek. Maar wat wil je ook met al die gouden plakken. Het Holland Heineken House-concept is door Michael Amiabel, manager International Sports Sponsorship Department, nu voor de derde keer fantastisch neergezet. In Nederland is Heineken gestart met een aantal activi teiten om oranje verder te omarmen en Heineken onlosmakelijk te verbinden met nationale trots en het Oranjegevoel." Verder is er binnenkort veel nieuws te verwachten rondom evenementen en andere muziekactiviteiten van Heineken. Kortom er ligt veel op zijn sponsoringbordje. En brandmanager Sponsoring Mark Ruygrok (31) licht alvast een tipje van de sluier op. "Sponsoring is niets anders dan het voor de consument tastbaar maken van de wereld van het merk," vertelt Mark Ruygrok tijdens het in terview in Zoeterwoude. Voor hem liggen wat oranje-attributen die Heineken heeft ingezet rondom grote evenementen als het EK-voetbal, Sail 2000 en de Olympische Spelen. "Dichter bij de mensen staan, het laten voelen, proeven en ruiken van het merk. Daar draait het om!" Behalve op het gebied van muziek, doet Heineken dat sinds kort ook binnen het sponsorveld oranje. Waarom daarvoor gekozen "Heineken en oranje zijn een prima combinatie: het nationale biermerk van Nederland en de kleur van onze nationale trots. Elke Nederlander die in het buitenland een flesje Heineken ziet, voelt daarbij een stukje nationale trots: het is tenslotte ons merk. En bovendien is het een logische combinatie: Heineken is een van oorsprong Nederlands be drijf. Nu hebben we in het verleden altijd al iets met oranje gedaan, denk bijvoorbeeld aan Koninginnedag. Alleen gaan we daaraan nu een meer permanent karakter geven. Vandaar ook onze activiteiten rondom het EK 2000, waarvan we overigens niet eens sponsor waren, maar waar we wel -door onze oranje televisiecam pagne en -winkelacties met de Oranjehoed en het speciale EK-blik- door de consument als hoofdsponsor werden gezien. Datzelfde gold nu ook voor Sydney, waar Heineken met het Holland Heineken House als biermerk ac tief was rondom de Olympische Spelen. Foster, officieel sponsor van 33ÜÉ de Olympische Spelen, was daar nauwelijks aanwezig. Coca Cola wel. Zij organiseerden allerlei evenementen rondom het ver zamelen en ruilen van pins, speldjes, en dat liep vrij goed. !p4 V

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 4