L Inmiddels heeft u veel ge lezen over STAR Chain, Alt het gezamenlijke project van Heineken Nederland, Heineken Export en rokerij Heineken USA, dat tot doel heeft een sterke verbetering van onze ser vice te realiseren, met name ten aanzien van bierleveranties aan onze klanten in de drie markten. Dat betekent een snellere uitlevering van bier en verser bier op het schap tegen lagere totale kosten. We moeten dat bereiken door onder meer de verkoopverwachtingen beter te plan nen. Maar vooral door een veel betere onderlinge afstemming te bewerk stelligen van de verschillende activitei ten die verband houden met de goede renstroom in de keten. Dit vergt naast intensieve samenwerking tussen de verschillende partijen in de keten vooral acceptatie. We moeten met elkaar het beste resultaat voor de N.V. bereiken, in plaats van de huidige praktijk van opti malisatie per betrokken organisatieon derdeel. Nu zijn we circa zeven maan den verder in het project. We hebben zojuist de belangrijke Ontwerpfase afgesloten, waarin de nieuwe werkwijzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Mijn ervaringen met betrekking tot de benodigde samenwer king zijn gunstig. Binnen het projectteam is dit zeer positief. Binnen de operatie over de keten heen ervaar ik een sterke verbetering. Ondanks het relatief grote aantal onvoorziene complicaties dat we in de zojuist afgesloten fase van het project zijn tegengekomen, ben ik hoopvol gestemd over een positief resultaat. De intensiteit van werken in het project team, de samenwerking met de operatie en het groeiende besef van de noodzaak tot verbetering zijn allemaal positie ve indicaties. Nu het Ontwerp op hoofdlijnen is afgerond, is het een ge schikt moment om een intensievere communicatie te starten in alle lagen van de organisatie betreffende veranderingen die we met het project beogen en de effecten die deze op iedereen hebben. Ik hoop en denk dat ook u het boeiend en uitdagend vindt. Marien Kakebeeke, directeur Supply Chain Management Uitreiking Heinekenprijzen 2000 Het Oranjegevoel van een sponsoringmanager Bief op personeelsfeest; Heineken Partner Netwerk; Driedimensionale Longneck Modernisering Sociaal Beleid Het regent prijzen voor 'De vrienden van Amstei LIVE!'; STAR Chain-invasie in Duinrell Pravda of Ver van 't Vat? Interne Communicatie beleid toegelicht De Smaak van Utrecht en Tilburg Culinair Dolfijn De Momentopname Olympische Spelen Persoonlijk: Geflitst; Ideeënbus Bokbier in 2020 DCS-medewerkers weer naar school Amstei Bright: jong en sexy: Match Recepties; Geachte Consumentenservice Belastingherziening in 2001 Colofon; Jachtseizoen geopend

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 2