-(28) Vers van 't Vat is het personeelsblad van Heineken Nederlands Beheer B. V Het verschijnt twaalf keer per jaar en wordt geschreven door eigen personeelsleden. Hoofdredactie a.i.: Peter Everts Tel. 071 - 5457095 Vanaf eind oktober organiseert Vos een hele bijzondere vossenjacht in de Nederlandse horeca. Als u de weg weet te vinden naar een van de vele cafés die Vos schenkt en u daar ook daadwerkelijk twee glazen Vos bestelt, dan heeft u uw buit al bijna binnen Redactie-adres: Lasswell Communication Events Noordkade 42 2741 EW Waddinxveen Eindredactie en coördinatie: Lasswell Communication Events Wilma Gertenaar Marguerite de Ruijter Yvonne van Stek Conny Vet Tel 0182-623066 Fax 0182-638932 E-mail versvanhetvat@lasswell.nl Geheel in lijn met de Vos-commercial die u regelmatig op televisie kunt zien, heeft Vos een aantal unieke decoraties laten ontwer pen die van de Vos-actieglazen een waar collectors item maken! In totaal zijn er drie glazen gemaakt waarop u, of afzonderlijk of als set kunt jagen. Vos heeft drie stoere glasvarianten -met een knipoog- voor u in petto, zodat u ook thuis met een heer lijk glas Vos kunt na genieten van deze bijzondere vossen jacht. Vos trakteert en in een keer vijf glazen Vos bestelt, dan krijgt u de gehele serie Vos-gla zen in een keer thuis gestuurd! Dat is mak kelijk gevangen. Hartelijke groeten namens Vos, Mirjam van der Henst en Ginny Nijman Indien u in uw eigen Vos-café een tweetal glazen Vos bestelt, ontvangt u van uw gastheer of gast vrouw een actie- vilt. Nadat u dit actievilt met daar op uw volledige jachtgegevens, heeft ingevuld, kunt u dit vilt in de speciale Vos- brievenbus depone ren die in het café is geplaatst. U krijgt het unieke Vos-glas in bijbeho rende gedecoreerde verpakking, vervolgens thuisgestuurd. Bestelt u twee glazen Vos, dan vertegenwoordigt uw buit de waarde van een Vos-actie glas. Dit glas wordt, na ont vangst van uw actievilt, naar u opgestuurd. Op het actievilt kunt u aangeven naar welk glas uw jagersinstinct het eerste uit gaat. Natuurlijk mag u zo vaak als u wilt mee op jacht, zodat u de ge hele serie Vos-glazen bij elkaar kunt sparen. Als u daarentegen uw vrienden op een rondje Vormgeving: Rense Partners, Den Haag Offset Service, Valkenswaard Intranetsite: http://Browsehuis/Newsinfo/VVTVAT Deadline VVV12: 16 november 2000. VW11 verschijnt in de week van 27 november Heeft u een adreswijziging? Geef het door aan uw P&O-functionaris. Aparte melding van uw verhuizing aan de redactie is niet noodzakelijk. Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de hoofdredacteur

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 28