Foto's: diversen f 'er Kuypers, kelderbierchauffeur bij Brand, vierde op 31 au- ""grgustus zijn 25-jarig dienstjubileum in het Panhuys van de V«_-/ Brand Bierbrouwerij in Wijlre. Het Brouwerijkoor was present om de officiële huldiging op de luisteren. Bernard Naaijkens, teamlei der Kelderbier Den Bosch, liet in zijn toespraak in het kort de loopbaan van Ger de revue passeren. Hij memoreerde de vele duizenden kilo meters die Ger had gemaakt om de Brand-horecarelaties van kelderbier te voorzien. Hij roemde de klantgerichte instelling van de jubilaris en dankte ook diens echtgenote Ria voor haar begrip en steun, omdat bij het ontbreken daarvan een goede uitoefening van de taak haast on mogelijk is. Collega Marcel Ubags richtte vervolgens het woord tot 'zoe te lieve Gerritje' en schetste aan de hand van enkele anekdotes Ger's werkzame leven. Nadat Bernard Naaijkens de jubilaris had voorzien van de gouden jubileumspeld en het koor een laatste muzikale huldeblijk ten gehore had gebracht, startte een zeer drukke receptie, waarbij ve le (oud-)collega's, familie en relaties aanwezig waren. ie heer Joop Kuijpers nam op 8 september afscheid na bijna dertig jaar Heineken. Joop en zijn vrouw Bep werden officieel -L ontvangen door de unitmanager Herman Ubbink. In de Cambrinuskelder in Den Bosch werd Joop toegesproken door de team leider Facilitaire Dienst Jan Feijer die de loopbaan van Joop nog eens onder de loep nam. Daarna nam Joop zelf het woord en bedankte hij al zijn collega's van Brouwen en de Facilitaire Dienst. Joop vertelde dat hij in die bijna dertig jaar maar liefst 28 wachtchefs heeft gehad en bijna evenzoveel groepsleiders en bazen. Zijn hart heeft altijd bij Brouwen gelegen, de afdeling waar hij tot anderhalfjaar geleden heeft gewerkt. De laatste anderhalfjaar werkte Joop als automatenverzorger binnen de Facilitaire Dienst. Joop kijkt met plezier op zijn Heineken-tijd terug. De drukbezochte receptie werd voorzien van een muzikale feestelijke noot door de Carnavalsvereniging De Patiokrukken. Cor Graote (foto boven) en Bert de Wit (foto onder) zijn veer tig jaar geleden begonnen in Rotterdam. Beide heren mochten nu allebei de Pieter Pils ontvangen op 12 sep tember uit handen van Erik Korthals Altes. Cor is werkzaam bij Centraal Betalingsverkeer (CBV) in Zoeterwoude en Bert werkt bij de Centrale Kwaliteitsdienst (CKD) in Zoeterwoude. f e afscheidsreceptie van Aad Been was op 14 septem- [f #ber in de Van Swietenzaal in Zoeterwoude. Aad werd met zijn vrouw Jopie ontvangen door de heren Frank Schermers en Cees Westra. Cees sprak Aad toe over zijn veelzijdi ge loopbaan binnen Heineken. Hij onderstreepte ook zijn vasthou dendheid, doorzettingsvermogen en zijn loyaliteit tegenover Heineken. "Aad is een prima vakman en een goede collega." Zijn receptie werd druk bezocht onder andere ook door vele oudgedien den. Aad gaf zelf aan met heel veel plezier bij Heineken gewerkt te hebben en vele spannende zaken te hebben meegemaakt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 26