DCS^medeiueïkeri naar school Inhoud opleiding Standaard: Verkenning logistiek en het beroep warehousemedewerker. Goederenontvangst en voorraadbeheer. Orderverzamelen en goederen uitleveren. Beroepshouding, communicatie en arbeidsomstandigheden voor de medewerker. Hef-/ reachtruckbestuurder. Gevaarlijke stoffen en bederfelijke goederen in het warehouse. Warehousetechnologie. Administratieve en economische aspecten van werken in het warehouse. Het logistieke aspect binnen het warehouse. Beroepshouding en communicatie voor de warehousemedewerker. Toegevoegd: Praktisch Engels. Basiskennis Windows. Onder druk van mechanisering en automatisering worden eisen, die aan kennis, inzicht en vaardigheden worden gesteld, steeds hoger. Medewerkers met een veelal lange staat van dienst beginnen veranderende werkmethoden steeds moeilijker te vinden. In veel gevallen is de oorzaak daarvan te herleiden tot onvoldoende basiskennis. Het ma nagement van DCS onderkent deze problematiek en heeft de mogelijkheden tot vakge richte scholing laten onderzoeken. Door medewerkers in de gelegenheid te stellen zich vakgericht beter te scholen, vergroten we niet alleen de inzetbaarheid van onze men sen, maar waarborgen we ook de benodigde flexibiliteit en continuïteit van de Unit DCS. Nico Huisman, ploeg 2, DCS Binnenland "Ik ben al heel jong van school afgegaan, waardoor ik ben achtergebleven op het gebied van scho ling. Daarom heb ik mezelf aangemeld om de opleiding warehousemedewerker te gaan volgen. Dit om mijn kennis en vaardigheden wat omhoog te brengen, zodat ik in de toekomst toch van nut kan zijn en kan blijven meedoen met de veranderingen binnen Heineken. Deze opleiding is volgens mij een stap in de goede richting. Ik hoop met succes het diploma te kunnen behalen, zodat ik ge motiveerd blijf om hieraan een eventueel vervolg te geven." Walther Klijn en Ewald Reibestein, opleidingsfunctionarissen DCS Na een grondige voorbereiding is er op 15 sep tember 2000 een vakopleiding gestart voor DCS-medewerkers, die opleidt voor het diploma 'Warehousemedewerker'. Deze opleiding be staat al langer, maar is voor DCS in een speci aal jasje gegoten. Naast het reguliere vakken pakket zijn vakken als 'Praktisch Engels' en 'Basiskennis Windows' toegevoegd. De opleiding wordt verzorgd door Vakopleiding Transport Logistiek in samenwerking met het ROC (regionaal opleidingscentrum) 'Gildevaart' te Nieuwegein. Medewerkers uit de beide sub units van DCS zullen gezamenlijk deelnemen aan de opleiding. De opleiding is in de eerste plaats bestemd voor diegenen die niet in het bezit zijn van een diploma op LBO-niveau en werkzaam zijn binnen de Unit DCS. Uiteraard kunnen ook belangstellenden uit andere (sub)units inschrijven. Daarnaast is de cursus ook voor diegenen die wel in het bezit zijn van een LBO-diploma, maar onvoldoende kennis hebben van logistieke processen of warehouse- werkzaamheden De opleiding zelf bestaat uit twaalf modules, waarvan er tien standaard zijn en twee toege voegd (zie kader). Naast de theorielessen moe ten praktijktaken worden gemaakt. Elke cursist wordt daarbij ondersteund door een praktijkbe geleider van Heineken. De opleiding en aan stelling van deze praktijkopleiders vindt plaats in samenspraak met de vakopleiding Transport Logistiek. Grote belangstelling Dat er vanuit de medewerkers grote behoefte bestaat aan een vakopleiding, gericht op de werkzaamheden binnen DCS, bewijst wel het aantal belangstellenden voor de opleiding. Er zijn maar liefst achttien inschrijvingen. Deze cursisten gaan gedurende 35 weken (met uit zondering van vakantieperiodes) elke vrijdag naar school. De opleiding eindigt half juni 2001 met een examen waarbij een wettelijk erkend diploma 'warehousemedewerker' op LBO-ni- veau/WEB-niveau 2 kan worden behaald. (WEB Wet Educatie Beroepsonderwijs). Drie mede werkers uit 's-Hertogenbosch die al in het bezit zijn van een LBO-diploma, zullen nog een jaar wachten of zich voor een alternatieve cursus in schrijven, om zo de belasting op de teams niet te groot te maken. "Ik volg deze opleiding omdat er een erkend di ploma aan vastzit waarmee je wat kan en niet alleen maar een certificaat. Van een cursus vol gen word je nooit dommer. Al wat je leert kan van pas komen, hier of in een ander bedrijf." De opleiding is inmiddels van stort gegaan in Nieuwegein Christ Zaunbrecher op de foto rechts)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 22