BDhbiErtijd(lDD5)!M hi □p dE EErstE maandag van abtabEr uuardt traditianEEl hat niEUWE bab- biErsEizDEn gEapEnd. Het is da dag dat dE brauujErs van NEdErland bun niEuiustE babbiEr prESEntErEn. Hat is hat marriEnt waarnaar alia biErliEfbabbErs uitbijbEn am dE niEUWE VErsE angst tE praEVEn. En hEt abtabErnummEr is dan aab traditianEEl dE tijd vaar VErs van 't Vat am stil tE staan bij allE saartEn babbiEr diE anzE brauiuErijEn rijb zijn. Dit bEEr hEbban we dat in aan andar vaatjE gEgatan En bijban we, in plaats van tarug, (vaar eeh riEEl) vaaruit naar hEt jaar EDED. ITlEt danb aan allE batrabbEn brandmanagErs. Het is maandag 1 oktober 2020.... Terwijl de bladeren al sinds de herfst van 2014 niet meer van de bomen vallen, omdat ze - genetisch gemanipuleerd - eeuwig groen zijn en door een speciaal daarvoor ontwikkelde transportbuis de straten door worden geblazen om het gezellige gevoel van guur herfst weer te creëren, wordt vanuit Den Bosch een wel heel speciale e-mail naar alle bierliefhebbers in Nederland gestuurd, ledereen weet hier door direct dat het zover is: Het verse Amstel Herfstbock wordt doorgestraald per mail, iedereen opent zijn of haar Amstel-sellbox om het heerlijke robijnrode vocht te proeven en met elkaar te chatten over het tongstrelende genot van de oogst van dit jaar.... rnrms ledereen op zijn eigen plek en toch samen... zou het zo gaan in 2020? Voorlopig blijft het proeven van bokbier gelukkig meer een aards en zeker geen eenzaam genoegen! Stap uw favoriete Amstel-kroeg binnen of haal een paar sixpacks Amstel Herfstbock in huis en geniet ervan! Een smake lijke herfst toegewenst. Hester Kluiwstra, junior brandmanager Amstel Foto's: Frank van den Berg

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 20