GEFLITST Bedankt! De heer Bonte uit Rotterdam kreeg voor zijn verjaardag echte 'Hei neken '-klompen! VJteslden» DJi DJ Mickey DJ Theo Wicked Pet© L© Groove Damn Right Prodi Op Kos (Griekenland) werd een 'non stop' Heineken-feest aangekondigd. Ingestuurd door Ko Grosze Nipper (Vrumona). Via deze weg wii ik iedereen bedanken die van mijn 25-jarig jubileum een onvergetelijke dag heeft gemaakt. Het officiële onthaal van mijn vrouw en mijzelfwas grandioos verzorgd. Hierna gingen we naar de Cambrinuskelder, waar onze kinderen, kleinkinderen en vele andere gasten ons verwelkomden met een groot applaus. Na de mooie toespraak van mijn teamleider Jan Feijer, werden we verrast met een muzikaal op treden van onze zoon Henri en zijn collega, die enkele mooie liedjes ten gehore brachten. Tevens bracht carnavalsvereniging 'Veur Mekaer' nog een feestelijke serenade. Door dit alles en de grote opkomst, is deze receptie voor ons een gezellige en onvergetelijke dag gewor den. In familiekring vieren we mijn jubileum nog maals, we gaan met het hele gezin vier dagen naar Eurodisney Parijs. Nogmaals bedankt voor de vele bloemen en de cadeaus. Jan en Lies Meijer Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik u allen hartelijk bedanken voor de gezellige af scheidsreceptie op 25 augustus. Bedankt voor de bloemen, cadeaus en alle goede wensen en voor de leuke afscheidsspeeches. Bedankt voor de mooie zang door het Brand Koor, we hebben ervan genoten! Hub Mohnen Mede namens mijn vrouw Bep en de kinderen, wil ik de directie, collega's, oud-collega's en buitenfirma's en in het bijzonder ploeg A van de afdeling Brouwen in Den Bosch bedanken voor de geweldige afscheidsreceptie op 8 september in de Cambrinuskelder. De toespraken van Herman Ubbink en Jan Feijer en het optreden van de carnavalsclub hebben een fijn gevoel achtergelaten bij mij en ons Bep, hiervoor nog maals hartelijke dank. Het was een geweldig feest met familie, vrienden, kennissen en colle ga's. Bedankt voor jullie komst. Ook waren de cadeaus, de enveloppen, de bloemen, de kaarten, de bonnen en de flessen overweldigend. Een speciaal woord van dank aan Jan Bertrums en zijn team voor hun gewel dige inzet. Wij wensen u en de uwen voor de toekomst het allerbeste toe, veel geluk en heel veel gezondheid. Joop Kuipers De gegevens voor de rubriek Persoonlijk worden aangeleverd door de desbetreffende P&O-diensten. Heeft u een geboorte of huwelijk aan te melden Meld het de P&O-dienst en de gegevens komen vanzelf in Vers van 't Vat. De redactie kreeg weer een aantal leuke en originele foto's binnen, ingezonden door (oud-)collega's. Hieronder een selectie. DJ Kostas DJ Chris DJ Ellas T De vriend van Petra Giel (Medical Services Zoeter- woude) maakte deze foto in Maastricht. ly 21 st uly 22nd Vrumona Aanmoediging Beloning P.D. McGuigan 500,- C. Willemsen 125,- R.W.J.B. Heens 100,- R. Both 75,- D. Busold 125,- Deze gegevens zijn aangeleverd door de Ideeënbuscommissies

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 19