Vers Van 'Achter het De interne communicatie binnen Heineken in Nederland is volop in beweging. Ik zie het als een rechtstreeks gevolg van de sfeer in ons bedrijf. Die is de afgelopen jaren steeds opener geworden. Interne Communicatie verandert mee en is nu bezig met de uitwerking van het plan Optimalisering Interne Nieuwsvoorziening. Dat plan zal onder meer leiden tot een iets andere rol voor Vers van 't Vat. Ons personeelsblad is na vijftig jaar nog altijd het belangrijkste medium binnen Heineken. Ruim een jaar geleden is gekozen voor een nieuwe bladformule. In plaats van een door be- drijfsjournalisten volgeschreven magazine, is het nu een blad voor en door eigen medewer kers. De reacties die ik in de wandelgangen hoor op het nieuwe concept zijn óf lovend óf vrij negatief. Ging dat laatste vroeger gepaard met de betiteling 'Pravda', tegenwoordig hoor je 'Ver van 't Vat'; ondanks het feit dat een voor- en door-concept een blad juist automatisch dichter bij de doelgroep zou moeten brengen. redactieroer. Wel wanneer die geluiden worden bevestigd in een gedegen onderzoek. Wij vin den uw mening over Vers van 't Vat erg belang rijk. Het is tenslotte uw Heineken-maandblad waarin u zich moet kunnen herkennen. Daarom wordt er dit najaar een gedegen lezersonder zoek gehouden en hebben we daarvoor speciaal iemand in huis gehaald. Mascha Scholten, pas afgestudeerd in Nijmegen in Bedrijfscom municatie, is druk bezig met alle voorbereiding en. Eind januari 2001 zal ze het onderzoek af ronden en de eindconclusies bekendmaken. Dan staat vast hoe de gemiddelde lezer over Vers van 't Vat denkt. Lezersonderzoek Maar goed, gesprekken in de wandelgangen zijn nog geen grond voor het omgooien van het Wat willen we met Vers van 't Vat? Dat hangt samen met de mening van de lezers, maar ook Zintuig!ijlt m>rneming ntnckines

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 10