Op 9 juni ontving Heineken de Koning Willem Iprijs in de Ridderzaal van het Binnenhof te Den Haag. Prins Claus overhandigde het loodzware maar uiterst prestigieuze beeld aan de heren Vuursteen en Heineken. Na de overhandiging sprak de heer Vuursteen ondermeer over alcohol en maatschappij: "In de recente discussie met Minister Borst over ons product, zijn we er in geslaagd om het met haar eens te worden dat de aanpak van de alcohol- politiek een gezamenlijke aanpak moet zijn. Verantwoord alcoholgebruik is geen enkel pro bleem. Alcoholmisbruik is daarentegen het probleem en in het bijzonder bij de jeugd. En pre cies daar zijn generieke maatregelen zoals sponsor beperkingen minder doeltreffend dan specifiek be leid, bijvoorbeeld door middel van voorlichtings campagnes voor de jeugd tegen alcoholmisbruik. De heren A. Ruys, A.H. Heineken en K. Vuursteen Onder toeziend oog ven de heer Heineken overhandigt Z.K.H. Prins Clous de prijs aon de heer Vuursteen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 8