Philip de Ridder De introductie van Xi in de nieuwe blikver pakking is met veel tromgeroffel opge sierd. Op 29 juni kwam namelijk Tae Bo- ster Tatjana Simic een Tae Bo-clinic geven voor de medewerkers van Vrumona en was er een grote Wanadoo-internettruck aan wezig op het Vrumona-terrein. Afscheid J. Kuijpers, receptie 8 september Joop Kuijpers maakt op 1 augustus 2000 gebruik van de ROWOR-regeling. Joop vertelt dat hij na 30 jaar ajscheid gaat nemen van Heineken Den Bosch, waar hij al die jaren met veel plezier heeft gewerkt. "In 1970 ben ik gestart in de Bottelarij en na vier jaar overgestapt naar de afdeling Brouwen. Binnen Brouwen heb ik alle functies doorlopen, om uitein delijk Helderbierkelder-operator te worden. Die laatste functie heb ik ruim 15 jaar uitgeoefend. "Als ik terugkijk", zegt Joop, "dan is voor mij de tijd in de Helderbierkelders de fijnste en gezelligste tijd geweest.De afscheidsreceptie van Joop is in de Cambrinuskelder in Den Bosch op vrijdag 8 september vanaf 15.30 uur. Om internet dichter bij de mensen te brengen heeft internetprovider Wanadoo een enorme tournee door het hele land georganiseerd. Als eigentijdse en vernieuwde frisdrank, is Xi bena derd om te participeren in deze tournee. Dit be tekent dat XI bij een aantal evenementen naast de Wanadoo-truck, met een promotiewagen aan de passanten beide varianten XI strength en XI relax uitdeelt. Om het sportieve karakter van XI Strength te benadrukken, komt Tatjana Simic ook tijdens deze tournee een aantal Tae Bo-clinics geven. Tae-Bo is de vernieuwende dynamische combi- i jr; natie van aerobic en Oosterse vechtsporten en inmiddels populair onder het 'bewegende deel' van de bevolking. En de Vrumonianen waren ui teraard eerst aan de beurt. Zoals uit de foto's blijkt kreeg Tatjana bij iedereen de beentjes en armpjes de lucht in! Conny Vet receptie 8 september Peter Belleflamme is 25 jaar geleden in dienst getreden bij de Brand Bierbrouwerij als operator Verpakken. Deze functie oefent hij nu nog steeds met veel plezier uit en hoopt dit nog lang te kunnen blijven doen. Ter gelegenheid van dit jubileum is er op 8 september een receptie in Het Panhuys te Wijlre. Peter hoopt dat de receptie een gezellig sa menzijn van collega's wordt. Hij verwacht iedereen vanaf 16.30 uur. 25-jarig jubileum J. Meijer, receptie 31 augustus Jan Meijer is in augustus 25 jaar in dienst bij Heineken. Ter gelegenheid daarvan is er op donderdag 31 augustus in de Cambrinuskelder vanaf 15-30 uur een receptie. Jan is in 1975 in dienst getreden bij Heineken bij Verpakken in de Bossche Brouwerij. In 1979 is hij in de Postkamer gaan werken, wat hij nu nog steeds met veel plezier doet. Jan is trots op zon lange diensttijd en nodigt iedereen uit voor zijn receptie. 25-jarig jubileum P. Belleflamme, mm

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 27