I dirigent Heineken Fanfare CONSUMENTEN SERVICE 2T r Hij werd geboren op 19 april 1968 te Bree, een klein provinciestadje in het noordoosten van België, vlakbij bungalow park Erperheide in Weert en een meubel centrale in Peer. Zijn leven stond van jongs af aan al in het teken van de mu ziek. Zo kreeg hij op zijn zevende, naast het normale programma op de dagschool, een zeer uitgebreide opleiding aan de mu ziekacademie van Genk. En daarbij had de blaasmuziek snel zijn grootste aandacht. Sinds 8 april is Georges Albert Donat Emile Moreau de nieuwe dirigent van de Heineken Fanfare uit Den Bosch. Hij volgt daarmee Rinus van Hamond op. Moreau is getrouwd met Brigitte. Het gezin heeft drie zonen. Een nadere kennismaking met een muzikaal bewogen man. "Ik leerde op mijn zevende al mijn eerste nootjes kra ken in de Sint-Michielsharmonie in mijn geboorte stad", vertelt Moreau over zijn passie 'de blaasmu ziek'. "Ook ging ik toen al geregeld naar concerten van bekende en minder bekende orkesten in mijn streek. Toen ik twaalf was, deden zich enkele zeer in teressante kansen voor. Zo werd ik onder meer gese lecteerd om als trompettist deel uit te maken van eerst het Provinciaal en later het Nationaal Jeugdhar- monieorkest. Eén jaar (1985) heb ik zelfs meege draaid met het Europees Jeugdharmonie- orkest. Na het beëindigen van mijn middelbare schoolstudies, ik was toen achttien, ben ik naar het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel en later naar dat van Antwerpen gegaan. Daar behaalde ik in totaal zes einddiploma's, gelijk aan het Nederlandse diploma Docerend Musicus, namelijk notenleer, ge schreven harmonie, blaasorkestdirectie, tenortuba, kamermuziek, muziekgeschiedenis en daarnaast een Pedagogisch Diploma. In 1998 sloot ik mijn hogere muziekstudies af nadat ik aan het Lemmensinstituut van Leuven voor zowel bastuba als blaasorkestdirec tie de diploma's, vergelijkbaar met UM, had behaald. Gedurende mijn opleiding heb ik het genoegen gehad te mogen werken met tal van vooraanstaande musi ci, onder wie Johan de Meij en Philip Sparke." Dirigentenloopbaan Zijn 'loopbaan' als dirigent begon in 1987 in Bree. "Nadat ik zeven jaar spelend lid ben geweest in mijn moederharmonie, heb ik uiteindelijk de dirigeerstok overgenomen van mijn toenmalige trompetleraar. Hier is de basis gelegd voor een toekomst vol verras singen. Vrij vlug kwam ik in het zogenoemde circuit van gastdirigenten, juryleden, kwalitatieve begeleiders en muziekraden terecht. Daarnaast kon ik ook aan de slag als dirigent in een aantal verdienstelijke orkesten. Aangename gevolgen van deze situatie waren bijvoor beeld dat ik in zowat alle West-Europese landen, Rusland, Letland, Estland, Hongarije en de V.S. heb opgetreden. Ook heb ik kunnen meewerken aan zo'n vijftig radio-, tv- en cd-opnames. Onuitwisbare herin neringen én ervaringen. Ik heb aan den lijve kunnen ondervinden hoe er bijvoorbeeld in Rusland op gam mele muziekinstrumentjes wordt gemusiceerd op een benijdenswaardig niveau. Dat beïnvloedt ongetwijfeld je werk. Een andere belevenis die zijn sporen zeker nagelaten heeft, is mijn deelname aan de dirigenten wedstrijd van het WMC, editie 1997. Uit een interna tionaal deelnemersveld van zo'n 55 kandidaten werd ik door de jury als 4de laureaat aangeduid, na een Spaanse, een Nederlandse en een Duitse dirigent. Naast een boeiende ervaring bleek deze wedstrijd ook een hoge publicitaire waarde te hebben. Zo heeft on der meer Harmonieorkest Concordia uit Hilvarenbeek mij gevonden via de BvO (Bond van Orkestdirigenten), waarvan ik door mijn deelname aan de wedstrijd en 'ranking' lid werd." Nederlandse carrière Door deze stap kreeg Georges Moreau de kans een carrière in Nederland te beginnen. "Via de Bond en via mijn voorganger bij de Heineken Fanfare, die daar voor ook dirigent was van Concordia, kwam ik op de hoogte van de vacature bij de Heineken Fanfare. Ik vond mijzelf gelijk terug in het profiel dat de fanfare van de nieuwe dirigent verwachtte. Daarnaast bleek, na wat rondvragen, de fanfare degelijk te zijn ge structureerd en gezegend te zijn met een flinke dosis gezonde ambitie. Bovendien komt het orkest uit in de hoogste afdeling van de Nederlandse blaasmuziek. Zo'n kans wilde ik uiteraard niet laten lopen." Inmiddels is de fanfare al weer enkele maanden ge wend aan haar 'nieuwe' dirigent. Wat is er zoal ver anderd? "Tja, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb, zoals elke dirigent, artistiek gezien een eigen visie. Die breng ik over op de orkestleden. Dan heb je natuur lijk de repertoirekeuze. Het samenstellen van een evenwichtig programma is zeer belangrijk en verdient de nodige aandacht. Er moet muziek zijn die zowel de muzikant als het publiek boeit. Verder ben ik van op leiding koperblazer, terwijl mijn twee voorgangers houtblazers waren. Concrete aanwijzingen aan de groep koperblazers in het orkest (de mondstand) ma ken mijns inziens op dit moment een belangrijk deel uit van de repetities." Een optreden met de Heineken-bok heeft de kersver se dirigent nog niet meegemaakt. En met een lachje: "Maar ik ben uiteraard heel benieuwd. Dat moet wel heel bijzonder zijn." Marguerite de Ruijter Afgelopen maand kregen wij uiteraard ook veel vragen en schriftelijke ideeën die betrekking hadden op Oranje. Zoals een brief uit Waalwijk met het verzoek om Oranjebier te maken. Geachte heren/dames, Zou het niet leuk zijn tijdens Euro 2000 echt Oranjebier te verkopen? Lijkt me heerlijk en heel leuk! Helaas, wij moesten de briefschrijfster te leurstellen. Een leuke suggestie, maar niet uitvoerbaar. Want aan Heineken bier wordt uiteraard niet getornd. Wel kreeg de briefschrijfster een kleine attentie voor haar idee. Ter afsluiting post uit Tjechië, het zag er zo uit... ""°r:d*ïSu»s "3\ï M HOcu III

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 26