MÏÈ In memoriam Bedankt! jSSK"" Op 14 april 2000 is de heer pr/ Huib Brienen overleden. Hij werd slechts 58 jaar. Huib kwam op 8 januari 1979 in dienst van de Bossche Brouwerij als vorkheftruck chauffeur. Hij stond bekend als een medewerker die kwali teit hoog in het vaandel had. Zijn kennis van het werk, zijn inzet, zijn positieve instelling en be trouwbaarheid maakten hem geliefd bij zijn colle ga's. Huib was een rustig persoon. Hij was een echte transportman, die hield van zijn vak. Op zijn eigen rustige manier sprak hij anderen er op aan als hij vond dat het niet goed ging, maar hij gaf ook schouderklopjes weg aan zijn collega's. In 1988 kreeg Huib een hartstilstand en zag hij de dood reeds in de ogen. Twee collega's hebben zijn leven toen door reanimatie gered. Toch liet de gezondheid van Huib daarna te wensen over en kwam hij in mei 1990 in de H.I.R. terecht. Een week voor zijn dood kreeg Huib van zijn huis arts te horen dat hij aan een fatale ziekte leed. Bij ons, Heineken-mensen, alsmede bij zijn familie, roept Huib het beeld op, zowel letterlijk als fi guurlijk, van wat we noemen een boom van een kerel. Een boom van oerdegelijk hout, verankerd in de Bommelerwaardse polder, maar ook veran kerd in Heineken. Wij wensen zijn vrouw Hannie en hun kinderen veel sterkte toe. De collega's van DCS Den Bosch Door een noodlottig ongeval werd Karin Verdoes op 16 juni uit ons midden weg gerukt. We kunnen nog maar nauwelijks beseffen dat Karin, net teruggekeerd van haar zwangerschapsverlof, er niet meer is. Karin, die in 1997 als afdelings secretaresse bij PP&C in dienst trad, zal in onze herinneringen voortleven als een sponta ne, positief ingestelde, gezellige collega, op wie je altijd een beroep kon doen. We zullen Karin missen. Onze diepste gevoelens van me deleven gaan uit naar haar man Bram, haar zoon Brammetje en haar familie. Collega 's PP&C De warme gevoelens van medeleven tijdens de ziek te en na het overlijden van Roel, zijn voor hem en voor ons een waardevolle en onmisbare steun ge weest. Hiervoor onze hartelijke dank. H. Nuberg-Verheul Roelof, Stefania, Jessica en Brian Naar aanleiding van mijn afscheid op 27 april jl. wil ik laten weten dat het een prachtige dag was. Veel collega's en vooral oud-collega's waren aanwezig, ledereen langs deze weg bedankt voor hun aanwe zigheid, de bloemen en de cadeaus. Een extra woord van dank aan een aantal collega's die met hun inzet deze dag voor mijn familie en mijzelf tot een onver getelijke dag hebben gemaakt. Voor de toekomst wens ik Vrumona en iedereen het allerbeste. Koos van der Pijl Namens mijn vrouw Anja, kinderen en kleinkinderen, wil ik langs deze weg iedereen die aan het fantastische af scheid heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken voor alle cadeaus, bloemen, etc. Ik wil niemand te kort doen maar een compliment aan Herman Gieling die dit feest heeft georganiseerd, Annemariek en Loes voor de be geleiding, Peter voor de fotografie en de medewerkers van het Heineken Ontvangstcentrum in Amsterdam voor de bediening. Wij houden hieraan een mooie her innering over. Cees Jonker Mede namens mijn man en dochter wil ik iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid op mijn afscheids receptie op 5 april jl. Het was een prachtige afslui ting van mijn werkzaamheden die ik gedurende 31 jaar voor Vrumona heb verricht. Ik wens al mijn col lega's voor de toekomst, zowel zakelijk als privé, veel succes toe. Elke de Bruin-Benders Vrijdag 23 juni is een dag die ik niet snel zal verge ten. Op deze dag nam ik afscheid na bijna veertig jaar frisdrankenverkoop. Vele collega's, oud-colle ga's, relaties en vrienden waren naar de ontvangst ruimte van Vrumona in Bunnik gekomen om op een fantastische manier er een happening van te maken. Nu, dat is gelukt. Door de mooie woorden van de sprekers, bloemen en cadeaus was het een pracht- feest. Namens Cobie en de kinderen wil ik iedereen bedanken die aan mijn afscheidsreceptie heeft bij gedragen. Ko Grosze Nipper Op 27 juni jl. heb ik na 34 jaar afscheid van Heineken genomen. De wijze waarop dit afscheid was georganiseerd en de belangstelling op de af scheidsreceptie was groots en heeft op ons een die pe indruk gemaakt. Mede namens mijn familie willen we gaarne iedereen, die bij de invulling van deze dag betrokken is geweest, heel hartelijk bedanken. Dankzij u is dit voor ons werkelijk een onvergetelijke dag geworden, waar we met veel plezier op terugkij ken en nog lang over na zullen praten. Rinus en Nel van 't Schip Op 23 juni heb ik na 31 jaar Heineken afscheid ge nomen. Wat een dag! Naast alle cadeaus, waarde bonnen en ga zomaar door, heeft het mij het mees te deugd gedaan dat er zoveel collega's en relaties de moeite hebben genomen om mij persoonlijk de hand te drukken. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Paul. Lia en ik kijken terug op een geweldig feest en wensen iedereen het beste. Het gaat u allen goed! RS. Van Australië of een ander werelddeel hoor ik nog. Gerrit van der Waal Op 31 augustus zijn de Postkamer en het PUM in H/Bosch vanaf 14.30 uur gesloten. Dit in verband met het 25-jarig jubileum van een teamlid. Den Bosch Aanmoediging Beloning A.L.J. Diks (Verpakken) 250,- P.G.H. Burgers/J.A.H. Dokman (Verpakken150,- N. Vuletic Verpakken200,- J. van Haren/J.F.A. Sweebroek (Verpakken) 200,- J. van Haren/J.F.A. Sweebroek (Verpakken) 1.650,- J.F.J.M. Mulders/G.A.M. van der Velden/ P.C.W. van Avendonk (Verpakken) 150,- J.F.J.M. Mulders/G.A.M. van der Velden/ P.C.W. van Avendonk (Verpakken) 150,- E. Hakvoort (Verpakken) 2.900,- N. Verdouw/J.J.G. Stundebeek (Verpakken650,- W.J.M. de Bruyn (Verpakken) 100,- O.C.Th. Eekels (Verpakken) 1.750,- E.F.P. van der Pasch/L.H.A.M. Visschers (Technische Dienst) 100,- J. van Haren/J.F.A. Sweebroek (Verpakken) 200,- G. van Gelder/A.A.M. Pompen (Verpakken) 1.125,- Th.A.M.W. van Hintum (Facilitaire Dienst) 150,- A.H. Salfischberger (Verpakken) 750,- Bunnik A.B.M. Ait Layachi 250,- R. Donkervoort 250,- D.E. Turksema 300,- E.H. Pijpers 400,- P.D. McGuigan 400,- A.F. Buyserd 400,- A.P.W. Heming 100,- W.H. Kramer 125,-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 23