Colonne 16 W v s f 1J ■xjm 1 j 4 rj Een grote groep Heineken-werknemers uit Den Bosch en Zoeterwoude zat op 21 ju ni in het Learning Center van de Heineken University. Het was de bedoeling van deze samenkomst om tot een gemeenschappe lijk advies te komen omtrent de keuze voor de leverancier die het 'natte' gedeel te van Colonne 16 zal gaan bouwen. Om tot een unaniem besluit te komen is gebruikgemaakt van een nieuw computer programma, genaamd GroupVision. Deze dag konden de deelnemers, onder leiding van Learning Consultant Lex Lindeman, hun mening uitbrengen over drie potentiële leveran ciers. De basisinformatie bestond uit vooraf ge geven presentaties van de drie bedrijven. Ook werd informatie vergaard door middel van refe- rentiebezoeken bij collega-brouwers. Met GroupVision is het mogelijk al brainstormend een enorme hoeveelheid ideeën met betrekking tot de te kiezen leveranciers te genereren. Het GroupVision-systeem analyseert die informatie en verwerkt deze ook direct tot een duidelijk statistisch overzicht. Met deze informatie plus een aantal stemmingen over een aantal vooraf vastgestelde criteria kan men, zelfs met een grote groep, tot een goed onderbouwd advies komen. De vooraf vastgestelde criteria waren onder andere: 'bedienbaarheid', 'ombouwbaar- heid', 'hygiëne', 'onderhoudbaarheid' en 'be trouwbaarheid'. ledereen bracht via het systeem, dat bestond uit vijfentwintig computers gekoppeld aan een mainframe, zijn persoonlijke stem uit. Vrijwel meteen was door het systeem duidelijk te zien hoe de leveranciers scoorden op een bepaald criterium. Naar aanleiding van de uitkomst kon een gerichte discussie plaatsvinden en tot een eenduidig resultaat worden gekomen. Dit resul taat is ais advies meegenomen in de stuur groepvergadering waar de uiteindelijke keuze zal worden gemaakt. Namens het projectteam Colonne 16, Louis Schonhage, medewerker Cluster Export Den Bosch de consument waren speciale tafelkaartjes ont wikkeld. De actie was duidelijk een succes en werd enthousiast ontvangen door de horeca. Amstel voetbalhoeden Amstel pakte daarnaast uit met de 'Amstel Fan Parade'. Onder het motto 'Meeting fans is making friends' werd een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede sfeer in de speelsteden. Dweilorkesten, schminkteams en 'wandelende voetbalhoeden' zorgden voor de nodige entertain ment. Verder kregen de supporters van de op die dag spelende teams Amstel voetbalhoeden uitge reikt. Voor elk land was er een speciale hoed ont wikkeld. Vandaar dat de fans erg blij waren met dit presentje. De actie was veelvuldig terug te vinden in de krant. Ook de televisie in binnen- en buiten land maakte er melding van. En wie de wedstrijden nog eens wilde naspelen, kon dat met het Amstel voetbalspel, verkrijgbaar bij de slijters. Een actie te vergelijken met die van de BierBQ vorig jaar en bovendien net zo ge slaagd: totaal uitverkocht, leuke reacties van de consumenten en veel in de media. Kortom, Nederland en onze merken kunnen terugkijken op een geslaagd EK. Marguerite de Ruijter Het uitdelen van Amstel hoeden op de Dom stand 6-1 voor Oranje zou opleveren? Ook de Joegoslavische supporters niet! Het was dan ook niet vreemd dat de internationale pers na die wedstrijd onze ploeg de hemel in prees. Holland Home of Heineken Er waren ook diverse acties, gericht op de con sument rond het EK. In Vers van 't Vat 5 be richtten we al over de verschillende activiteiten die door Heineken, Amstel, Pepsi, Sisi en 7Up werden gehouden. Bij Heineken was het thema Holland Home of Heineken. Een speciale televi sie- en abricampagne, dagbladadvertenties op vrachtwagens en Wash Off Printing op 30 cl krat ten waren hier onderdeel van. De Heineken Oranje-hoed, de Oranje-tapknop voor de horeca en het uitgebreide EK promotiepakket (posters, vlaggenlijnen, Oranje t-shirts met Wilhelmus) wer den gretig afgenomen. Ook Lingen's Blond kwam met speciale EK-acties, gericht op de horeca. De ondernemer kon rekenen op prijskortingen. Voor Internet De consument kon via de site www.voetbal.nl al les te weten komen over deze sport, met als hoogtepunt Het Bondcoachspel. Dit spel had ver rassend veel inschrijvingen. De uitslag van de win naars van de Philips flatscreen televisies werden bekendgemaakt in de televisie-uitzendingen van De vrienden van Amstel LIVE! met Manuela Kemp en Willem van Hanegem.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 17