Centrale Ondernemingsraad (COR) Heineken Nederlands Beheer B.V. Centrale Ondernemingsraad (COR) Heineken Nederlands Beheer B.V. Achterste rij: v.l.n.r.: Henk Sommers, Cees de Jager, Hans de Vos, Emile Baade, Gerrit van den Bunt, Marien van Gaaien (ambtelijk se cretaris), Anton Verstraeten, Arco van Ipenburg Middelste rij v.l.n.r: Peter van Dongen, Jaap Cuperus, Peter Wever (voorzitter), Walter de Wilde, Jo Somers. Voorste rij v.l.n.r.: Jan Kühn, Frans Dupuis, Carolien Niesten op de foto ontbreken Tonny Brandt en Peter van Bergen. Leden Europese Ondernemingsraden (EOR) benoemd door COR zijn Jan Kühn, Santon Moreton Gomez, Hons de Vos en Peter Wever. OR HTS Staand v.l.n.r.: Fred Boot, Mare Veldkamp, Ellie Langeveld (ambtelijk secretaris), Theo Slof, Henk von den Berg, Hans van der Velde. Ziftend v.l.n.r.: Pieter de Groot, Ton von Leeuwen, Cees de Jager (GOR- en COR-lid). Op de foto ontbreken Monique Brugmans en Peter Wever OR Zoeterwoude Achterste rij v.l.n.r.: Thijs van Gans, Theo von Emmerik (GOR-lid), Jan Kühn (GOR-voorzitter en secretaris EOR), Piet Dijkhuizen, Eric van Steekelenburg, Marcel van Spaandonck, Leo Hengstmengel (ambtelijk secretaris), Stefan Schoemoker en Hans Dullaart. Voorste rij v.l.n.r.: John van Pijpen (GOR-lid), Arco van Ipenburg (COR-lid), Freo Lodewijk, Kees Zuyderduyn en Jelle freke. Op de foto ontbreken: Walter de Wilde (COR-lid) en Dirk Groen OR Export Op de ochterste rij v.l.n.r.: Herman Overdijking, Aad Kobessen, Anton Verstraeten (COR-lid). Middelste rij v.l.n.r.: Mieke Groos, Thea Sanders (ambtelijk secretoris). Voorste rij v.l.n.r.: Han Kolff, Hans Meeuwissen. Inzetje: René Roest OR Vrumona V.l.n.r.: Vincent Garcia y Alvarez, Gerrit van den Bunt (COR-lid), Frits de Boer, Siert van der Veen, Tom van Gooswilligen, Cees Willemsen, Ben von der Weyden, Hans de Vos (COR-lid), Tinus Driessen, Ruud van Dorst, Hons Erenstein (ambtelijk secretaris). Op de foto ontbreekt Wim van Gooswilligen bedrijfsleiding wordt en nauwe contacten met de achterban zal onderhouden." Peter van Dongen, OR Commercie: "Ik ben gekozen als vrije kandidaat in de Ondernemings raad Commercie. Waarom in de Ondernemings raad? Met de kennis die ik de afgelopen jaren in mijn privé-tijd heb opgedaan, is er bij mij inte resse ontstaan in de huidige en de komende ontwikkelingen binnen onze organisatie. Daarom wil ik, als gekozen OR-lid, deelnemen aan het overleg in het kader van de medezeg genschap met als basis de mens achter 't werk en zijn functie." Annesietske Stapel, OR Concern: "Mede zeggenschap is een belangrijke verworvenheid van de mensen die binnen een onderneming werken: medewerker zijn betekent ook mede zeggenschap mogen hebben. Er moeten alleen wel mensen zijn die bereid zijn om in de OR mee te denken over die medezeggenschap en de belangen van de medewerkers in het oog te houden. Binnen de 'unitconcern' blijkt het - om welke reden dan ook - moeilijk te zijn die mensen te vinden. Dat was voor mij reden om mij kandidaat te stellen." Mare Veldkamp, kennis-coördinator en OR-lid HTS: "Ik hoop in de komende periode, gegeven de ambitieuze groeidoelstellingen van Heineken wereldwijd en de onontkoombare in vloed van de nieuwe economie op de manier van werken, de belangen van de HTS medewer kers zo goed mogelijk te behartigen." ij- uitwisseling tussen Ondernemingsraad en ma- i- nagement sterk toenemen en zullen traditionele s- grenzen vervagen. Natuurlijk zal de Onder- lit nemingsraad meer vanuit het belang van de 3- werknemer opereren. Het is dan ook onze uit- 3- daging om die belangen met elkaar in lijn te brengen! Mijn verwachting is dat we daarin met deze Ondernemingsraad ook zullen slagen." Frea Lodewijk, OR Zoeterwoude: "Mijn ver wachting (en hoop) voor de komende drie jaar is dat de OR als een team gaat functioneren en als zodanig een goede gesprekspartner van de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 13