werkplek Stijging verkoop W Heineken Hemeken is 1 v*' ii- ^RWEBOV^ Tilinstructie et idee om een tilinstructie te organiseren ie aanslaat bij de medewerkers van Heineken- 3Stigingen vindt zijn oorsprong in de drie jaar eleden opgestarte cursus van Peter Starink, eze cursus was met name gericht op het rgonomische aspect. Er ontstond behoefte an praktische training en meer kennis. Deze ambinatie van kennis en praktisch gerichte aining kon ingevuld worden door Medi- revent, dat al veel ervaring had in het geven an tilinstructie bij andere landelijke bedrijven. arig jaar ('98) zijn wij in het voorjaar gestart r et de eerste sessie, waarin theorie en praktijk (c sfeningen) elkaar afwisselden. De eerste cur- s sdag werd wat lacherig ontvangen door de me- d werkers, omdat ze op een matje op de grond h n oefeningen moesten doen. Toen ze merk- tr i welk een effect dat op hun lichaam had \a -rden de oefeningen serieus genomen. P aktijk is dat de medewerkers er onderling n 3t veel over praten. Zodra ze echter hun rug v elen, grijpen ze zelf naar het middel om hun c feningen te doen. Ze gaan veel bewuster om r et hun lichaam, omdat ze nu weten wat kunnen doen of niet moeten doen om hun I haam te sparen. L t jaar is gebleken dat de medewerkers die d cursus gehad hebben, op één na, niet zijn u gevallen wegens rugklachten. Medewerkers d 3 later bij ons kwamen werken, zijn alle- n aal minimaal twee weken uitgevallen vv gens rugklachten. Bert Allewijn, logistiek manager Alkmaar De eerste maandag van oktober is traditioneel de eerste dag waarop de nieuwe oogst bokbier mag worden verkocht. Dit is een bindende afspraak tussen de Nederlandse brouwers. Bokbier is in Europa al eeuwenlang het eerste brouwsel dat brouwers na de zomer maken van het nieuwe graan. Hiermee werd volgens de overlevering begonnen in het Duitse stadje Einbeck. De naam Einbeck werd in het plaatselijke dialect verbasterd tot Oanbock en later tot Bock of Bockbier. De consument weet bokbier in toe nemende mate te waarderen. In de afgelopen tien jaar is de totale con sumptie van bokbier in Nederland bijna verdrievoudigd. De introductie van het eigentijdse Heineken Tarwebok en het daaropvolgende verkoopsucces hebben daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Heineken Tarwebok zal dit jaar extra opvallen op de winkelvloer; de nieuwe oogst is namelijk ook verkrijgbaar in een opvallend 1 litervat. De bokbierliefhebber kan dit seizoen letterlijk uit een ander vaatje tappen! De Heineken Tarwebok 1 litervaten zijn, zolang de voorraad strekt, te verkrijgen naast het vertrouwde sixpack. De introductie van de nieuwe oogst Heineken Tarwebok wordt ondersteund met commercials op TV en radio. Het Heineken Tarwebok litervat wordt ook middels gratis Boomerangkaarten en een opvallende abri-campagne onder de aandacht gebracht. Voor de winkelvloer is opvallend re clamemateriaal ontwikkeld. Heineken Tarwebok onderscheidt zich door de subtiele combinatie van het beste zomergerst en zorgvuldig geselecteerde tarwe. Dat maakt Heineken Tarwebok tot een vol en zachtzoet bokbier met een aangenaam pittige en toegankelijke smaak en een alcoholgehalte van 6,5 vol.%. Alexander Koch, junior brandmanager Specialties ,M Hf De verkoop van Amstei Herfstbock is in 1998 met 25% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het totale bokbiersegment groeide in dezelfde periode met 3%. Door de enorme verkoop was het populaire bockbier van Amstei in 1998 al half december uitverkocht. Vanaf 4 oktober is Amstei Herfstbock weer in de winkel te verkrijgen Amstei Herfstbock is traditioneel, stevig bockbier met een alcoholgehalte van 7%. De moutsoorten zorgen voor een mildzoete smaak en een natuurlijke herfstige kleur.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1999 | | pagina 9