Doelstellingen Commercie Als Veiligheidskundige Commercie en coordinate van dit project zal ik me beperken tot de doe stellingen van de ARBO-wet en het Medi-Preven1 project in relatie tot de ARBO-doelsteliingen. De ARBO-wet richt zich op de veiligheid, de g( zondheid en het welzijn van de werknemers in hu i werkomgeving. Volgens het ARBO-besluit moete i I de omstandigheden op de werkplek altijd zo zij i georganiseerd, dat de fysieke belasting gee i I nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid d veiligheid en het welzijn van de werknemer. De geldt voor de inrichting van de werkplek, de wed methoden, de hulpmiddelen en de persoonlijke be schermingsmiddelen. Het ARBO-beleid dient zich niet alleen te richten o eigen werknemers, maar ook op de veiligheid en ge - zondheid van derden zolang die in het bedrijf of i 1 opdracht arbeid verrichten. De artikelen 11 en 3) van de ARBO-wet gaan hier over. Heineken Nederland B. V. heeft een overeenkomst gesloten met Medi-Prevent voor het trainen van de magazijnmedewerkers en chauffeurs/bijrijders van alle drankenhandels in Nederland en daarnaast de medewerkers van de Technische Dienst (HTS/HTD), Evenementen Service en Kelderbier. Het bedrijf verzorgt sinds 1989 preventieve trainingen voor medewerkers van distributiecentra, transportbedrijven, grootwinkelbedrijven, groothandels, enzovoort. Preventie op maat! In 1998 heeft Medi-Prevent een uitgebreide werkvloeranalyse uitgevoerd van de werk zaamheden en werkbelasting van de magazijnmedewerkers en chauffeurs/ bijrijders van Heineken Brouwerijen Noord-Holland te Alkmaar. Met behulp van de uitkomsten van de werkvloeranalyse is er een cursus 'Mensendieck' opgezet waarbij de specifieke werkzaamheden en knelpunten duidelijk naar voren komen. Het accent van de cursus ligt op het verbeteren van de werkhouding en de beroepsgebonden lichaamsbewegingen. Dit gebeurt onder meer door voorlichting te geven over het voorkomen van klachten en door het aanleren van de juiste werk houding en beweging. Om de houdings- en bewegingscorrecties te kunnen toepas sen op de werkvloer, worden er oefeningen gegeven ter bevordering van de juiste spierbalans (eerste hulp bij beginnende klachten) en het aanleren van een veranderd bewegingspatroon. De trainingen zijn inmiddels gegeven in de periode maart/april waarna het proef project geëvalueerd is. In het najaar wordt deze cursus vervolgd bij: de mede werkers van de afdeling Kelderbier, Heineken Brouwerijen gewest Zuid-Oost, de Technische Dienst 's-Hertogenbosch en in 2000 bij Heineken Brouwerijen gewest Zuid-West, de Technische Dienst Rotterdam, Heineken Brouwerijen gewest Noord-West en de Technische Dienst Hoofddorp. Een cursus bestaat uit drie trainingen van ieder twee uur. De trainingen worden ge geven in de drankenhandel voor een groep van tien medewerkers. Posters blijven achter op de werkplek, de mede werkers krijgen illustratiemateriaal mee naar huis en natuurlijk, na 100% deelname, een certificaat. Dorine van GilsMedi-Prevent Bukken gecombineerd met tillen levert nog groteie risico's op. Knielen en hurken rondom keldergaten en/of luiken leveren ook veel lichamelijke risico s en gevaren op. De meest voorkomende werkhandelingen: Bij duwen en trekken wordt het handmatig verplaatsen ven een palletwagen of een rolcontainer verstaan. Door de duw- en trekkrachten worden vooral spiere n en gewrichten zwaar belast. Om al deze zaken in relatie tot ARBO preventief 1e onderhouden is er doeltreffende voorlichting en onderricht nodig. In opdracht van de directe Horeca is aan Medi-Prevent de opdracht gegeven om in alle gebieden voorlichting en onderricht ie geven met betrekking tot onder meer de fysieke b 2- lasting, de vereiste lichaamsinspanning, de wer<- eisen en de risicofactoren. In het kader van zorgplicht naar derden zijn ook ce externe vervoerders in dit project opgenomen, k denk dat we door deze aanpak en de keuze van begeleidingsthera peuten uit de gebie den zelf (spreken hun taal) vol ver trouwen tegemoet kunnen zien. Piet van Os, HVK Commercie Relatie Medi-Prevent/ARBO-doelstellingen In de Units en op horecaafleveringspunten hebbel we te maken met vele specifieke werkhoudinger Enkele voorbeelden: bukken, knielen en hurkei Een groot risico bij bukkend werken is het ontstaat van rugklachten: bukken is behoorlijk belastenr

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1999 | | pagina 8