mensen mogen samenwerken. Dankzij die mensen heb ik altijd met plezier kunnen werken en heb ik me binnen Heineken steeds verder kunnen ontplooien." anderingen staat of valt met vertrouwen en een positieve instelling. Dat we daarin zo goed zijn geslaagd is verdienste van eenieder die daarbij betrokken is geweest." Kun je iets zeggen over je belangrijkste verantwoordelijkheden in deze functie? "Het MMH-proces in de Horeca-verkooporgani- satie vanuit de Stuurgroep Mensen Maken Heineken tot een succesvol einde brengen. In de filosofie van onze voorwaartse integratie betekende dit proces het samenvoegen van in totaal tien verkoop-en distributiecentra in mijn verkoopgebied. Natuurlijk ging het daarbij om het zo laag mogelijk in de organistie leggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Maar de belangrijkste uitdaging was het inte greren van allerlei verschillende culturen en het met een geheel andere aanpak en nieuw elan bewerken van onze markt." Wat kan naar jouw idee nog beter? "Er is heel veel in positieve zin veranderd. Er zit veel dynamiek in onze organisatie. De vaart zit er goed in. We merken dat vooral aan de reacties van onze afnemers. Daaruit spreekt zeer veel waardering voor onze aanpak. We zien ook dat we met onze marktbenadering de concurrentie in veel gevallen zijn voorbij gestreefd. Hoe goed het echter ook gaat, we zullen ons steeds weer moeten afvragen hoe we zo'n 25000 relaties op de beste wijze van dienst kunnen zijn. Dan gaat het niet alleen om het behouden van relaties maar vooral om het verder uitdiepen daarvan en dan om het bieden van toegevoegde waarde. Ik noem bij voorbeeld de expertise van onze bouwkundig adviseurs, onze commerciële marktbewerking en niet te vergeten onze chauffeurs die 52 we ken per jaar in direct contact staan met onze afnemers. Het gaat erom al die verschillende disciplines als een goed geoliede machine met elkaar te laten samenwerken. Het bun delen van onze sterke kanten en dit tot uit drukking laten komen in onze activiteiten is een vanzelfsprekend eis om goed te presteren. Dit is in de afgelopen periode in onze activi teiten nog beter tot uitdrukking gekomen." Welke ervaring is je binnen Heineken het meest bijgebleven? "Welgeteld heb ik in die 31 jaar negen functies bekleed binnen onze organisatie. Ze waren allemaal even leuk en even boeiend. Ik zou er niet specifiek een kunnen uitlichten. Natuurlijk waren er ook minder plezierige momenten, maar die staan niet in verhouding tot de prachtige momenten. Ik ben altijd tot de volle 100% bij Heineken betrokken geweest. Het is me binnen Heineken altijd goed gegaan. Ik houd van uitdaging. Samen met andere mensen dingen tot stand brengen. Iedere nieuwe functie binnen Heineken was voor mij een opportunity en gaf me voortdurend de prikkel om aan te pakken. Dit is een fantastisch bedrijf met fantastische mensen. Ik houd van een winnaarsgevoel. Daar met z'n allen voor gaan. Daar krijg ik een kick van. Ik heb in mijn loopbaan veel met andere Heeft MMH je binnen Horeca gebracht wat je ervan verwachtte? "Ja, absoluut. Het geeft mij grote voldoening om te zien dat het MMH-proces binnen de Horeca-organisatie over het geheel genomen soepel is verlopen. Zonder al teveel kleer scheuren. Wat mij daarin vooral bijblijft is de gezamenlijke inspanning om onze doelen te verwezenlijken. Dat ondanks het vaak emotio nele karakter van een dergelijk proces de mensen hun rug recht hebben gehouden en met vertrouwen aan veranderingen, vaak ook voor hen persoonlijk, hebben gewerkt. Van hoog tot laag. Het succes van dergelijke ver 19 Ik ben me helemaal suf aan 't lezen over Down Under. Meters boeken heb ik staan. Ik heb nog nooit zoveel op Internet gesurft 99

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1999 | | pagina 4