Hamerstuk Kick-off ontwerpfase Sociaal Beleid 2000 On top en Down Under, interview met Dick Hageman Dagboek uit Berlijn; Voor u Geknipt Houding en beweging op de werkplek Bockbierseizoen nadert Nederland wordt steeds groener: introductie van het groene Heineken-krat Het is alweer september! Wij zijn bijna allemaal weer terug van vakantie. 5 gagugjïj Het was een fantastische zomer, ook in Nederland, en iedereen heeft de batterij kunnen opladen. Terwijl wij op het strand lagen, in de tuin zaten of op een andere manier vakantie hielden, hebben we nagedacht over de toekomst, van onszelf en van onze kinderen: wij hebben plannen gemaakt over wat wij in het komend jaar gaan doen. Daar heb je in de vakantie de tijd en de rust voor. In de komende maanden gaan wij die plannen uitvoeren. Dat geldt ook voor ons werk. De Momentopname MTO leert je leren! Bourgondisch genieten; Win een kunstwerk; Wachtlijstbemiddeling Heineken Heineken" Persoonlijk; ideeënbus Voor en tijdens de vakantie is de strategie van Heineken als totaal, en van de verschillende onderdelen opgezet, alles binnen het kader van de 'Company Ambition'. Dit betekent: wat wil Heineken bereiken, op de korte en op de lange termijn. Nu worden al deze plannen uitgewerkt: in alle afdelingen worden drie jaarplannen gemaakt, met als belangrijkste onderdeel het Operationeel Plan 2000. Ik kan mij nog goed herinneren dat die plannen slechts door enkele mensen 'van bovenaf' werden gemaakt. Dat is gelukkig niet meer het geval. Afdelingsplannen worden besproken, gemaakt en bediscussieerd door bijna alle mensen. Niet alleen wordt de kwaliteit van de plannen daarom beter, ook het draagvlak wordt vergroot. Bezoek café Brasserie De Poort in Leiden Take Controü-dagen Heineken; Hand- en spandiensten in Kosovo Geachte Consumentenservice; Blikpraat; Première The Phantom Menace Het Brand-gevoei; Nieuwe beursstand Heineken; 'Hei' Society Ook op het gebied van Personeelsmanagement worden de plannen voor de toekomst uitgewerkt. Het belangrijk ste op de agenda is Sociaal Beleid 2000. De vier werk groepen, samengesteld uit alle delen van de organisatie, zijn van start gegaan. Er wordt hard en vooral creatief gewerkt aan voorstellen voor een eenvoudiger en flexibelere CAO, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De bonden hebben aangekondigd om ook in werkgroepen de voorstellen voor de CAO te gaan voorbereiden. Het is po sitief dat ook de bonden zien dat er de afgelopen jaren bij Heineken veel veranderd is, en dat ook hun werkgroepen breed zijn samengesteld. Het zou mooi zijn als de voor stellen van beide partijen vóór 2000 nog in gezamenlijke werkgroepvergaderingen besproken zouden kunnen wor den. Dat moet toch kunnen! Recepties De Vraag; Geflitst Redactie Vers van 't Vat verhuist naar Waddinxveen; Cartoon Henk Visser; Colofon Paul Hamers, directeur Heineken Nederlands Beheer Meer informatie over Sociaal Beleid 2000 vindt u in het artikel op pagina 3. tpaiti

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1999 | | pagina 2