Groene hart naar Waddinxveen Het Lasswell-team in vergader; het nog lege pand te Waddinx Een Zeeuw in Amsterdam Studentenbnmt voor Pepsi en Star Wars IT'ers do it Hetneken.nl Goedkoper uit met rode dtesel Ons groene hart gaat verhuizen. Dat wil zeggen: het groene hart van de redactie. Want sinds 1 september is uw redactie Vers van 't Vat, samen met enkele andere collega's van Interne Communicatie van de afdeling PR, verzelfstandigd in een eigen communicatiebureau: Lasswell Communication and Events. En wordt onze stand plaats Waddinxveen. Overigens blijven we ook in de toekomst voor Heineken werken. Vers van 't Vat is het personeelsblad van Heineken Nederlands Beheer B. V. Het verschijnt twaalf keer per jaar en wordt geschreven voor en door eigen personeelsleden. We zijn in totaal met zeven collega's: Esther Boot, Esther Tops, Marguerite de Ruijter, Yvonne van Stek, Wilma Gertenaar, Marcel Renting en Henk Visser. Voorheen waren wij allen medewerkers Interne Communicatie van de afdeling Public Relations van Heineken Nederland. Wij verzorgden P daar onder meer de (audio- pr «SBf! visuele) media en werkten tM als adviseurs op het gebied HHji van interne communicatie. Ook in de nieuwe situatie blijven we dat doen en maken we vanuit ons 'eigen bedrijf' bro chures, jaarverslagen, bladen enzovoort. Eventueel ook voor andere afdelingen. Zo blijft Esther Boot onder meer verantwoordelijk voor Leven in de Brouwerij en houdt zij ook haar eigen mailadres. Tevens maakt zij het milieujaarverslag van de brouwerij. Esther Tops, Marguerite de Ruijter, Yvonne van Stek en Wilma Gertenaar verzorgen onder meer de redactie van Vers van 't Vat, het Sociaal en GOR-jaarverslag van Heineken en diverse andere journalistieke producties. Henk en Marcel zullen daarnaast voortaan vanuit de B.V. Lasswell 3 DigiEmotion voor Heineken het Browsehuis en Video's 4 m Üfe produceren. Hoofdredactie: Maarten Bakkenist Redactie: Lasswell Communication and Events Waddinxveen: Wilma Gertenaar (bureau- en beeldredactie) Marguerite de Ruijter (eindredactie) Yvonne van Stek Eigen pand De verzelfstandiging is op 1 september jongstleden ingegaan. Op 30 september ho pen wij ons nieuwe pand in Waddinxveen te betrekken en zal de redactie van Vers van 't Vat ook daar te bereiken zijn. De opzet van het blad blijft hetzelfde: een personeelsblad voor en door de eigen medewerkers (u dus). Ook qua bereikbaarheid zal er niet veel veranderen: Het mail-adres van VVV blijft ongewijzigd, we zijn straks nog steeds op het Browsehuis te vinden en blijven wat de redactie betreft ook een intern postadres bij Heineken houden: kamer 2.331 in Zoeterwoude (071 5456034). Bovendien zult u hier nog geregeld een van de redactieleden aantreffen. Wat ook niet veranderd is ons groene hart. Dat blijft, ook in de toekomst, voor u kloppen. Al is het dan aan de Noordkade 42 in Waddinxveen. Ik zou zeggen: /a.' loop eens binnen. iÉK- u bent van harte l <f t 'MmC welkom. Esther Tops 071 545 6034 Vormgeving: The Concept Store, Eindhoven Henkes Senefelder, Purmerend Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude E-mailadres: Redactie_versvat@heineken.nl Mailadres voor prijsvragen: VVVprijsvraag@heineken.nl Intranetsite: HTTP://Browsehuis/Newsinfo/VVTV Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de hoofdredacteur. Marguerite de Ruijter Foto 1: Esther Boot (links) en Yvonne von Stek, foto 2: Henk Visser, foto 3: Marcel Renting, foto 4: Wilma Gertenaar, foto 5: Esther Tops (links) en Marguerite de Ruijter Website Henk Visser: www. visser oke mensen, kap d'r maar weer mee 'T IS EEN ZWART-WIT i STRIP y

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1999 | | pagina 24