IDEEËNBUS Overleden gepensioneerden Bedankt! 17 Op 5 augustus 1999 is de heer J. Haarmeijer (75 jaar) overleden. Johannes Haarmeijer is op 4 maart 1963 in dienst getreden te A'Hel. Hij is op 1 augustus 1989 met pensioen gegaan. Op 13 augustus 1999 is mevrouw M.C. Hanselman (60 jaar) overleden. Mevrouw Hanselman is op 25 maart 1963 in dienst getreden te Rotterdam. Zij is op 1 januari 1994 met de 55-jaars pensioenregeling gegaan. Op 12 augustus 1999 is de heer J.G. 't Hardt (74 jaar) overleden. De heer 't Hardt is op 22 juni 1942 in dienst getreden te Rotterdam. Hij is op 1 juli 1990 met pensioen gegaan. Op 27 augustus 1999 is de heer J.C. Hendrikx (81 jaar) overleden. De heer Hendrikx is op 1 oktober 1970 in dienst getreden te Bunnik. Hij is op 1 augustus 1983 met pensioen gegaan. Op 28 augustus 1999 is de heer S. Gercama (86 jaar) overleden. De heer Gercama is op 17 mei 1971 in dienst getreden bij de Noord Friese Drankenhandel. Hij is op 1 juli 1978 met pensioen gegaan. Op 27 augustus 1999 is de heer J.W.G. Bleser (70 jaar) overleden. De heer Bleser is op 15 februari 1971 in dienst getreden bij Brand te Wijlre. Hij is op 1 augustus 1994 met pen sioen gegaan. Op 3 september 1999 is de heer J.P. Brouwer (71 jaar) overleden. De heer Brouwer is op 15 juli 1968 in dienst getreden te Amsterdam. Hij is op 1 april 1993 met pensioen gegaan. Op 5 september 1999 is de heer L. van der Sluijs (74 jaar) overleden. De heer Van der Sluijs is op 22 oktober 1973 in dienst getreden te Den Bosch. Hij is op 1 december 1989 met pen sioen gegaan. Hierbij willen mijn vrouw en ik Heineken Den Bosch hartelijk danken voor de geweldig gezellige afscheidsreceptie op 26 augustus jongstleden. Het was echt uniek om met een Kelderbierauto opgehaald te worden en niet met een gewone taxi, heel origineel. Speciaal een woord van dank aan mijn teamleidster Petra en aan Marieke, Mirjan en Herman Ubbink. Verder wil ik alle collega's van de afdeling Brouwen bedanken voor de prettige samenwerking. Ik wist niet dat een Bossche naar zoveel vrienden had!!! Nogmaals iedereen (ook hen die ik misschien vergeten ben) heel hartelijk bedankt. Fred Leibling Hiermede wil ik, ook namens mijn vrouw en de kinderen, iedereen bedanken die er aan heeft bijgedragen dat mijn afscheidsreceptie een onvergetelijke is geworden. Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om ook van diegenen die niet op mijn receptie waren, afscheid te nemen. Wij wensen u allen het allerbeste toe, ook voor de toekomst. Leo en Annie Donkers Op 17 juni 1999 heb ik afscheid genomen van mijn werk. Na ruim 34 jaar met plezier en voldoening te hebben gewerkt in diverse functies ga ik nu genieten van de vrije tijd. Ik wil eenieder met wie ik in de loop van die 34 jaar heb samengewerkt hartelijk bedanken. Vooral voor de prettige sfeer en de ondersteu ning die ik heb mogen ervaren in die vele ja ren. Een geweldige afscheidsreceptie heb ik gehad met veel collega's, oud-collega's, fami lie en vrienden. Mensen bedankt voor jullie aanwezigheid, bloemen en cadeaus. Tevens wil ik de heer Snepvangers bedanken voor de mooie woorden en de dames Marion Wallach en Miryam v.d. Linden voor de geweldige or ganisatie. Mede namens mijn vrouw, kinderen en kleinkind iedereen bedankt voor deze mooie dag, die voor altijd een waardevolle her innering zal blijven. Sjaak de Looijer Den Bosch A.C. v.d. Heijden (Verpakken) O.C.Th. Eekels/ A.C. Kievits (Verpakken) O.C.Th. Eekels (Verpakken) Aanmoediging Beloning 100, 100," 100,- A.J.M. Damen/ M.P.J.M. v.d. Heijden 100, (Verpakken) J. van Haren (Verpakken) J.F.A. Sweebroek/ J. van Haren Verpakken J.F.A. Sweebroek/ J. van Haren (Verpakken) J.F.A. Sweebroek/ J. van Haren (Verpakken) K.J.O. Goeverneur/ J.F.J.M. Mulders/ G.A.M. v.d. Velden (Verpakken) J.F.J.M. Mulders/ G.A.M. v.d. Velden (Verpakken) J.F.J.M. Mulders/ G.A.M. v.d. Velden (Verpakken) 150,- 200, 150, 100,- 100,- 100,- 150, Collega's van Wim Wij willen iedereen van Heineken die hun be trokkenheid, medeleven, zorgen en warmte hebben getoond bij het overlijden van Wim, heel erg bedanken. Het doet ons goed te we ten dat Wim zo gezien was binnen Heineken. P.C.L. Aarsel/ J. Dubbeld (Algemene Zaken) 100,- Gerrie, Joris en Joost Beset

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1999 | | pagina 17