Bourgondisch genieten Wachtlijstbemiddeling Onder de lezers van Vers van 't Vat worden drie originele, ingelijste kunstwerken verloot. Wilt u hier voor in aanmerking komen, stuur dan voor 16 oktober een mailtje of kaartje naar de redactie van Vers van 't Vat. Ons prijsvraag mailadres en ons postadres vindt u in het colofon. Op 27, 28 en 29 augustus vond op het Vrijthof in Maastricht voor de 18e keer het Preuvenemint plaats. Het woord Preuvenemint is afgeleid van het Limburgse woord 'preuve' wat proeven betekent en staat voor het Bourgondische genieten van lekker eten en drinken. Een keur van Limburgse restaurateurs schotelden hun gasten hun mooiste proeverijen op de vier kante meter voor. Tussendoor genoot de bezoeker van een goed glas Brand bier en de geweldige ambiance. Ter gelegenheid van het Preuvenemint 1999 had de Maastrichtse kunstenaar Roy Hoet voor Brand een schilderij gemaakt, dat ten tijde van het Preuvenemint in de abri's van Maastricht te bewonderen was. Cuna Stiel, Brand management Brand De meeste zorgverzekeraars bieden hiervoor de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling. In overleg met de verzekerde kan gezocht worden naar mogelijkheden om eerder behandeld en/of onderzocht te worden. Daarbij wordt ingegaan op vragen als "wilt u door deze arts geopereerd worden, of mag het ook een andere arts zijn?", "wilt u graag in hetzelfde zieken huis onder behandeling blijven?", enzovoort. In de praktijk blijkt het vervolgens mogelijk om in een groot aantal gevallen een verkorting van de wachttijd tot stand te brengen, vaak nog bij dezelfde hulpverlener.... Voor alle duidelijkheid is het goed om te weten dat inschakelen van zorgbemiddeling nooit verplicht is, en dat de privacy volledig geres pecteerd blijft. Zorgbemiddeling geldt voor de hoofdverzekerde, maar vaak ook voor meeverzekerde gezinsleden. U kunt zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar, maar als daar aanleiding toe zou zijn, kan uw bedrijfs arts dat ook voor u doen. Wachtlijstbemiddeling is dus een goed hulp middel om bij te dragen aan een voorspoedig herstel. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of nadere informatie vragen bij uw bedrijfsarts. Piet Bouws, hoofd ARBO-dienst HNB, Zoeterwoude Roy Hoet signeert de kunstwerken, voor de aanbieding aan het organiserend Preuvenemint-comité Niemand is graag ziek. En als je ziek bent, wil je weer zo snel mogelijk beter zijn. Gelukkig gaan de meeste klachten, al dan niet met een behandeling van de huisarts of een andere hulpverlener, vrij snel weer over. Er zijn echter ook situaties dat dit niet het geval is. Dit kan te maken hebben met wachttijden voor nader onderzoek en/of be handeling. In deze gevallen is het mogelijk om te kijken of daar iets aan gedaan kan worden. Bovenstaan artikel staat los van de op pagina 6 aangekondigde maatregel van minister Borst en de daaraan toegevoegde reactie van Piet Bouws. Redactie VW

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1999 | | pagina 15