M O Heb je vragen over leren Wil je je persoonlijk ontwikkelen Heb je het gevoel dat een training Leidinggeven coachen je effectiviteit kan vergroten? Zoek je een training om beter te kunnen adviseren? Heineken heeft een afdeling die je bij deze vragen kan adviseren: Management Training Ontwikkeling. Van links naar rechts: Renate Bruines, Jolonda de Wit en Dorien van Drunen MTO heeft één adviseur (Dorien van Drunen) die advies geeft aan leidinggevenden, P&O en individuele medewerkers over leren en ontwik kelen van mensen. De medewerkers van MTO, Jolanda de Wit en Renate Bruines, weten alles over de organisatie van de trainingen. 1600 klanten De klanten van MTO zijn alle 1600 CAVO-mede- werkers in de salarisgroepen 16 tot en met 30 binnen de Nederlandse werkmaatschappijen. MTO biedt deze klanten verschillende soorten trainingen die alles te maken hebben met leren en het verbeteren van je gedrag in je dagelijks werk. Effectiever functioneren, zoals het zo mooi heet... Veel trainingen zijn kort en effectief, ze duren maximaal een dag of drie en zijn gericht op het aanleren van vaardigheden en opdoen van kennis. Concreet moetje denken aan trai ningen als 'adviseren', 'leidinggeven coachen' en 'communiceren beïnvloeden' (meer rendement leren halen uit gesprekken). Nieuwe producten van MTO zijn een vijftal modules: werken met gedragscriteria, selecte ren, beoordelen, ontwikkelingsgesprekken voeren en loopbaanontwikkeling. Al deze trai ningen worden Heineken-breed aangeboden. Je leert collega's van andere werkmaatschap pijen kennen en versterkt je netwerk. Trainingen naar eigen receptuur Naast korte trainingen biedt MTO een aantal speciaal voor Heineken ontwikkelde trainingen aan. Een voorbeeld hiervan is de onlangs vernieuwde HIP (het Heineken Introductie Programma). In twee keer twee dagen maak je als nieuwe medewerker actief kennis met je collega's van verschillende disciplines. Daarnaast voer je praktijkopdrachten uit en bezoek je een aantal werkmaatschappijen. Kort maar intensief en een programma met veel 'groen gevoel'! Een ander voorbeeld van 'leren naar eigen receptuur' is de HPE (Heineken Persoonlijke Effectiviteit). Deze door MTO ontwikkelde training is bedoeld voor (jonge) medewerkers met potentieel en minimaal drie jaar werk ervaring. Je gaat aan de slag met leervragen die te maken hebben met je persoonlijke op treden. Voorbeelden hiervan zijn 'ik heb moeite met delegeren. Wat kan ik daar in leren?' of 'Ik ervaar soms concurrentie in plaats van colle gialiteit. Hoe kan ik effectiever samenwerken?'. De training start met een intake, kent een out- doorprogramma en sluit af met een afrondend gesprek met je leidinggevende hoe je leer resultaten uit de training kunt toepassen in je dagelijkse werk. Kortom spannend, intensief en een training met persoonlijk rendement! Motor achter trainingen op maat MTO ontwikkelt ook samen met de werkmaat schappijen trainingen die gericht zijn op de ontwikkeling van een specifieke doelgroep. Een mooi voorbeeld hiervan is MOTOR, een training voor teamleiders die al twee jaar met succes wordt georganiseerd. Naast maatwerk staan bij MTO kwaliteit, een aantrekkelijke prijs en kwalitatief sterke trainers hoog in het vaandel. Trainen is een vak. Als trainer verleen je de deelnemer alle fasciliteiten die verantwoordelijk zijn voor zijn eigen ontwikkeling of zoals de heer Vuursteen het eerder zei: 'Bear in mind that the alternati ve to constant learning is stagnation!'. Meer weten? Bel naar MTO, telefoon 071 5457408 of 071 5456469. Dorien van Drunen, adviseur MTO MANAGEMENT TRAINING ONTWIKKELING

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1999 | | pagina 14