Ook tijdens hittegolf zijn we on ons best COOLTAPS NIET AAN TE SLEPEN, RECORDS WORDEN GEBROKEN Van het ene uiterste in het andere. Na weken van tegenvallende temperatu ren werd het begin augustus eindelijk lekker weer. Een ware hittegolf teisterde ons land. Meer dan een week lang steeg het kwik boven de dertig graden Celsius uit. Zelfs wanneer onze weerdeskundigen voorspelden dat het (nu toch echt) zou omslaan, bleef het stug meer dan vijfentwintig graden. Binnen onze onderneming was natuurlijk niemand daar echt rouwig om. Elet was namelijk erg dorstig weer. En dat konden we wel gebruiken na al die regenachtige 'komkommerwe- ken'. Even een korte terugblik op woensdag 13 augustus, een van die dagen van plus dertig graden en een gevoelstempe- ratuur van veertig. Ruud van Klooster, accountma nager Food, is de eerste die we tegenkomen op ons rondje. In zijn kamer in Zoeterwoude is het redelijk uit te houden door de nieuwe topkoe- lingsinstallatie voor het kantoor (met een koudebuffer/opslag onder par keerterrein PI). Een grote vooruit- ontzettend druk. Uiteraard hebben we de afgelopen week met belangstelling naar de afzetdjfers gekeken. Vandaag gaan meer dan 100.000 kratten Amstel bier de deur uit. Zo'n hoeveel heid is voor Amstel een absoluut record. Om het behalen van deze mijl paal te vieren, hebben we vanochtend ca (inclusief de Waddeneilanden) te voldoen, wordt een extra aantal vrachtwagens ingezet en worden twee keer zoveel ritten gereden als op een normale dag. De redactie van de Leeuwarder Courant concludeert: "Ze werken hard, maar houden het hoofd koel." KELDERBIER EN BROUWEN Zo, weer een wagen vol! De medewerkers van DCS Zoe terwoude maakten, ondanks de grote drukte, even tijd om te poseren voor Vers van 't Vat gang in vergelijking met de zomers van voorgaande jaren. Ruud merkt dat het buiten warm is aan het grote aantal telefoontjes dat hij krijgt van slijterijen: "De Heineken Cooltap is gewoon niet aan te slepen. Slijters bel len ons constant om te vragen of we nog kunnen leveren. Gelukkig zal er in de komende weken een groot aan tal nieuwe Heineken Cooltaps bij komen." Hij onderbreekt zijn verhaal wanneer de telefoon gaat. Het is een klant. "Ja, ik denk dat ik weet waar u voor belt. De Heineken Cooltap?" GEBAK Ook binnen DCS wordt alles op alles gezet om deze dag zo'n 160 vrachtwa gens met bier de poort uit te loodsen. Steven Sienter, Distributiemanager DCS in Zoeterwoude: "We hebben het alle medewerkers van de Unit Food (Marketing en Thuisverbruik) op gebak getrakteerd." Volgens Steven heeft iedereen keihard gewerkt om dit resultaat neer te zetten. "We maken lange dagen en moeten iedere keer weer heel wat kunst en vliegwerk uit halen om alles op tijd af te krijgen. Maar zo is iedere dag weer een echte uitdaging en dat is op zich wel prettig na het tegenvallende begin van deze zomer." HORECA In Heineken Brouwerijen-vestiging en van de Unit Horeca in het land is het overwerken geblazen. Bijvoor beeld in Grou, waar in overleg alle verloven zijn ingetrokken en er tot elf uur 's avonds wordt doorgewerkt. Regionaal unitmanager Jan Ernst Veenntan vertelt de Leeuwarder Cou rant vandaag dat de vraag naar drank 180 procent groter is dan normaal. Om aan alle vraag van de Friese hore "De parkeerplaats voor de kelderbier wagens is momenteel helemaal leeg zegt Sjef Brummer, eerste medewer ker Kelderbier in Den Bosch, met gepaste trots. "Alle wagens zijn op weg. Er moeten veel dubbele ritten worden gereden om aan de giganti sche vraag van onze horeca-klanten te voldoen. Er wordt echt keihard gewerkt, maar iedereen is ontzettend gemotiveerd." Afdelingshoofd Ber nard Naaijkens plaatst echter ook een kleine kritische kanttekening: "Het is jammer dat veel klanten pas op het laatste moment bestellen. Wij moeten dan eigenlijk onnodig haast- en vlieg werk verrichten om alles nog op tijd afgeleverd te krijgen. Wij zijn overi gens niet de enige die hier last van ondervinden. Ook bij Brouwen heeft dit consequenties." Erwin van Grootel, productie manager Brouwen Den Bosch, beaamt dat. "Met name op vrijdag levert dit nogal eens problemen op. Klanten komen juist dan nog snel even met hun bestellingen voor het weekend. De rest van de week is zo'n late bestelling niet zo'n probleem omdat we dan 24 uur per dag werken. Dan kunnen we het 's nachts vaak nog wel opvangen of anders uitwijken naar de volgende dag. Vrijdags zijn er echter geen nachtdiensten waardoor er nogal onverwacht ineens moet worden overgewerkt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel mooi meegenomen, dat extra volume." SCENARIO UIT DE KAST Ook wat de planning betreft, hebben dit soort weken behoorlijk wat voeten in de aarde. Volgens Willem Kerkvliet,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 8