BH Kameroen, gingen daarna per trein naar NGaoundéré en vervolgens per vrachtwa gen naar Moundou. Ging er iets mis, dan mocht ik met een Cessna van een naburi ge katoenfabriek meevlie gen om het transport op te sporen. In de ruim drie maanden durende regentijd ging een gedeelte van het biervervoer over de rivier door middel van duwboten. In diezelfde tijd gingen wij in onze vrije tijd dan water skiën achter een motorboot je. Dat was daar bijzonder. Er stond dan echt een dui zendkoppig publiek naar ons te kijken..." Een minder vrolijke herin nering hebben de Heijbroeks aan de volgende bestemming in N'Djamena, >ok in Tsjaad. In februari 1979 brak neens een burgeroorlog uit. "Het gebeurde op een maandagochtend, de kinderen zaten op school. Het kwam als een pure verrassing. We hebben de kinderen van school gehaald en heb- ben vier dagen bang thuisgezeten. Toen na vijf dagen een 'staakt het vuren' van kracht werd, werden de vrouwen en kinderen geëvacueerd. De mannen bleven. Enkele maanden later kregen we te horen dat we naar Singapore zouden verhuizen. "Over Singapore kan ik eigenlijk kort zijn", vervolgt hij zijn verhaal. "We moesten ontzettend wennen aan het stadsle ven. Het was echt een grote stad. De regels waren er strenger, de mensen veel afstandelijker. Mijn werk als bre wery manager bij Malayan Breweries Ltd. was geweldig leuk. Maar toen we na 3,5 jaar bericht kregen van een verplaatsing naar Zaïre, vond ons bele gezin dat -soms tot verbazing van anderen- prachtig." In Zaïre beleefde het gezin opnieuw een mooie tijd. ZWOEGEN Na twee jaar ("een beetje kort dus"), stond Kumasi Brewery in Ghana op het program ma. We hebben de eer ste twee jaren door economisch mindere omstandigheden echt moeten zwoegen om er bier uit te krijgen. En dan vooral goed bier. Gelukkig was er eind '86 een lichte ommekeer in de econo mie. We hebben eerst de machineka mer vernieuwd en vervolgens een nieuwe bottelarij neergezet. Het was fantastisch. Op de vergistingstanks na hebben we alles vernieuwd." Behalve de uitdagingen in het werk beviel ook het land zelf heel goed. "We voelden ons er echt thuis." MALEISIË Hel gezin Heijbroek heeft zeven jaar in Ghana gezeten. "Dat is lang, want meestal zit je ergens tussen de drie en vijfjaar. De Tropen gaan je overigens toch niet in je koude kleren zitten. Er dreigt altijd malaria, terwijl het klimaat vaak zwaar is door een constante hoge tem peratuur en een hoge luchtvochtig heid. Daardoor word je lichamelijk eerder oud. Vroeger was er dan ook sprake van Tropenjaren. Voor elke drie jaar dat je in het buitenland had gewerkt, mocht je één jaar eerder met pensioen. Die regel is in 1986 afge schaft." Sinds een jaar is Tom Heijbroek techni cal director bij Guinness Anchor Ber- had in de Maleisi sche plaats Petaling Jaya. "Het is een van de betere posten die je kunt hebben. Na mijn vorige functie in Papoea Nieuw- Guinea heb ik gevraagd om een post waar het leven wat veiliger is. Want mijn echtgenote en ik wilden de laatste jaren tot mijn pensionering in 2001 toch prettig kunnen wonen en werken. We hebben er achteraf gezien nooit spijt van gehad dat we naar Papoea Nieuw-Guinea zijn gegaan in 1992. Het natuur schoon is er fantastisch mooi. Het land heeft bergen, hoger dan de Mont Blanc. En schit terende zeeën met kristalhel der water. Het eerste wat we hebben gedaan toen we er kwamen wonen, was leren diepzeeduiken. Elk weekend gingen we eropuit, ook met ons bootje vanuit Port Moresby. Daar werkte ik als technical manager in het hoofdkantoor van South Pacific Holdings. Het was trouwens voor het eerst dat ik een kantoorbaan had. Dat was wei even wennen." Na vier jaar Papoea Nieuw-Guinea volgde over plaatsing naarde huidige locatie van de Heijbroeks, Maleisië. "We hebben een leuk huis in Kuala Lumpur, maken veel uitstapjes en golfen veel", vertelt Heijbroek. Tachtig procent van de inwoners van Maleisië is moslim. "Voornamelijk de Chinese en Indische inwoners drinken het bier dat Guinness Anchor brouwt. Dat zijn Heineken voor lokaal gebruik en export, Guinness foreign extra stout, Guinness Draft voor export en natuurlijk Tiger en Anchor. Recent hebben we Anchor ice bier geïntrodu ceerd. Dat is een 'double iced' bier, waarbij in het brouwsel tweemaal ijs kristallen worden gemaakt. Dit bier is een enorm succes. Dit jaar verkopen we waarschijnlijk 80.000 hectoliter. Dat is zo'n tien procent van de totale lokale biermarkt. Dus dat is nogal wat." Ondanks de soms toch zware omstan digheden hebben wij het altijd zeer naar onze zin gehad in het buitenland. Ons hart lag er. Maar na mijn pensio nering in 2001 gaan mijn echtgenote en ik weer in Nederland wonen, waar we onze kinderen hebben, familie, vrienden en kennissen. We hebben dan een mooie tijd gehad." 5 I;

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 5