NIEUWE REDACTRICE Vers van 't Vat li de ikte risa- ijn op i> aan Ihpur, nken. huis Laurens Woldberg en Esther Tops Esther Tops treedt per 1 september toe tot de redactie van Vers van 't Vat. Esther (32) werkte de laatste tien jaar als training assistant bij de afdeling Technical Trai ning van Heineken Technical Services in Zoeterwoude. Eind vorig jaar slaagde zij voor het diploma HEAO Com municatie. Naast de hoofdredacteur, bestaat de redactie vanaf nu uit drie parttimers. Marguerite de Ruijter verruilde per 1 juli haar fulltime baan voor een parttime baan (50%). Hierdoor ontstond een vacature, waarop Esther is aan genomen. Yvonne van Stek werkt al geruime tijd 2 Zi dag per week. Namens Redactie en Redactiecommissie wens ik Esther veel succes en een heel plezierige tijd bij Vers van 't Vat. Daarnaast dank ik Laurens Woldberg voor zijn inzet voor ons blad. Na een succes volle stage, viel hij het afgelopen jaar met verve in op de redactie. Laurens gaat Beleidcommunica- tie en Organisatie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Peter Everts hoofdredacteur Vers van 't Vat Blok 2 staat voor komend jaar op de planning, gevolgd door blok 4 1999) en blok 3 (2000)." De uitvoering heeft plaats onder leiding van Koos van Leijden van de Bouwkundige Werk plaats. Voor de renovatie van de 25 meter hoge Apollo's is veel steigerma teriaal nodig. Om niet teveel materiaal tegelijk te hoeven gebruiken, vindt de renovatie gefaseerd plaats. Overigens blijven de vergistingstanks ook tijdens het onderhoud in bedrijf, omdat de werkzaamheden alleen aan de bui tenkant plaatsvinden. ZOETERWOUDE - Het is degenen die regelmatig via de Hoge Rijndijk naar Heineken Zoeterwoude rijden ongetwijfeld opgevallen. Waarschijn lijk heeft u het al gezien: Apolloblok 1 in Zoeterwoude staat sinds mei in de steigers. Dit is nodig om groot onder houd aan de buitenzijde van deze ver gistingstanks te kunnen uitvoeren. De buitenste beschermlaag van de Apollo (ook wel cocoon genoemd) is aan vervanging toe. Deze laag beschermt de onderliggende lagen (tankwand, isolatielaag en koel- spiralen) tegen weersinvloeden. 'Onderhoud van deze omvang is eens in de twintig jaar nodig", vertelt Jan Pieter van Kempen (rayonmanager Brouwen). "De bedoeling is dat alle vier de blokken in de komende drie jaar worden aangepakt. De werk zaamheden aan blok 1 zijn in mei gestart en zullen tot eind september doorgaan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 3