Heineken MAXIMALE BELORIIIMG VOOR GERT VERMEULEN zoeterwoude - Wat in het vat zit, verzuurt niet. Dat gezegde blijkt maar al te zeer van toepassing op een idee dat Gert Vermeulen uit Zoeter woude al jaren geleden bedacht. Bij de toenmalige afdeling Magazijn Intern Transport had Gert Vermeulen te maken met containers die moesten worden beladen met bier dat voor ver re markten bestemd was. Per contai ner ging het om een vast aantal pallets bier en een pallet met reclamemateri aal. Dat was altijd passen en meten. Vermeulen had daarvoor wel een oplossing. "Ik was zelf chauffeur geweest, en had dus ook met beladen te maken, en dacht 'dat moet toch anders kunnen'. Zo diende ik een idee in voor een andere manier van bela ding. Daardoor kon er ten minste één pallet meer in een container worden gezet. Op jaarbasis scheelde dat veel aan transport. Het was goedkoper en het was beter voor het milieu." In die tijd werd het idee echter niet gereali seerd, en dus niet beloond, omdat wettelijke bepalingen in de Verenigde Staten niet toestonden dat containers een bepaald gewicht overschreden. Met een pallet meer zouden ze te zwaar zijn. Kortgeleden kreeg Gert Vermeulen, die nog steeds bij dezelfde (nu DCS genaamde) afdeling werkt, een ver zoek van de ETA-groep in Rotterdam. Of hij zijn 'oude' idee nog eens op papier wilde zetten. Dat deed hij van zelfsprekend. En 7.0 kon het gebeuren dat een idee dat in 1988 niet werd toe gepast, negen jaar later wel bruikbaar is. En, gezien de hoge besparing op jaarbasis, is dat goed voor de maxima le beloning van vijftienduizend gul den. De nieuwe manier van beladen wordt overigens gebruikt bij de con tainers voor Puerto Rico. Of het idee ook toepasbaar is voor andere mark ten, wordt door een werkgroep onderzocht. Gert Vermeulen is in ieder geval blij dat zijn idee eindelijk in de praktijk wordt gebracht. "Ik voel het als erken ning. Ik wist wel dat het kon..." bier Heineken trots op Mijn gezin en mijn collega 's ik onderneem in mijn vrije tijd... Vakanties plannen en wandelen met mijn hond Boedda lid van Heineken E.H.B.O. (wedstrijdploeg) horecagelegenheid Gezellig terrasje pikken, liefst in het buitenland (maar wel Heineken) tv-programma Reisprogramma 's, programma 's op Discovery Channel en Tommy Cooper 's nachts te wekken Als iemand hulp nodig heeft én voor een broodje paling vakantieland Jamaica, Caraïbisch gebied, Azië en Afrika muziek Reggae favoriete cd Bob Marley en UB40 schrijver Geen film Cool Runnings (56) Filtratieleam A, Kelderbier Den Bosch

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 26