WIN KAARTEN HEINEKE Ann IGHT OF THE PROMS ZOETERWOUDE - Over een paar maanden is het zover. Dan staat Ahoy' Rotterdam acht avonden lang in het teken van alweer de zevende Heine- ken Night of the Proms. Een muziek programma voor jong en oud. Ook dit jaar is het programma veelbelovend en biedt het voor elk wat wils. Maar welke artiesten er precies komen.... dat hoort u pas eind augustus, begin september. Even afwachten dus. U kunt echter nu al in aanmerking komen voor Arena-kaarten voor woensdagavond 26 november 1997. De redactie van Vers van 't Vat looft in totaal zestig van deze staanplaatsen uit (voor dertig medewerkers met intro ducé). Wat moet u hiervoor doen? Geef ant woord op de volgende vraag: 'wie was de klassieke muziek-artiest op de Hei- neken Night of the Proms 1995?' Tip: deze artiest is dankzij de Proms in Nederland doorgebroken. Schrijf het goede antwoord op een briefkaart en stuur deze, voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoon- en personeels- nummer en de vestiging waar u werkt op naar: Redactie Vers van 't Vat, Post bus 530, 2380 BD in Zoeterwoude. De sluitingsdatum is 25 september 1997. De kaarten worden onder de goede inzendingen verloot. De gelukkige winnaars krijgen de kaarten zo spoe dig mogelijk na de trekking thuisge stuurd. ANDERE ACTIES Naast de Vers van 't Vat-actie worden er zoals bekend kaartverkoopacties gehouden voor consumenten. Ook op die manier kunt u aan kaarten voor de Proms komen. Tijdens de eerste voor verkoopactie in juni/juli zijn er al 21.000 kaarten verkocht voor de avonden 25, 26 en 27 november. In augustus organiseert de Rabobank een studentenactie voor 5.000 reke ninghouders, waarmee nog eens 1.250 kaarten voor de avonden 27 tot en met 30 november te winnen zijn. OOK COMMERCIALS Eind augustus, begin september maakt Heineken in samenwerking met het organisatiebureau de Prorns- artiesten bekent. Dan gaat ook de campagne van start met onder meer commercials op televisie, in de bios coop en via de radio en advertenties in de verschillende dagbladen. Het is voor het eerst dat er ook een televisie- en bioscoopcommercial wordt ingezet om extra ruchtbaarheid aan de Heine ken Night of the Proms te geven. Bart Merkus, brandmanager Heineken sponsoring, hierover: "De commercial heeft overigens niet als doel om meer bezoekers naar de Heineken Night of the Proms te trekken. Want de bezoe kersaantallen van dit muziekspekta kel zijn zoals bekend uitstekend. Wel willen we met de commercial op een opvallende en aansprekende manier communiceren met de Heineken- drinker. Het evenement staat als een huis en daar willen we graag mee voor de dag komen. Met behulp van de commercial benutten we de uitstra ling van het evenement optimaal en bevestigen we dat Heineken een brui send merk is." Voor de commercial is voornamelijk gebruikgemaakt van beeldmateriaal opgenomen tijdens de Heineken Night of the Proms van vorig jaar. Op 13 september begint de voorverkoop via de bekende telefoon nummers en zullen, naar verwach ting, de avonden weer snel 'uitver kocht' zijn. Want ook hierbij geldt: op=op.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 25