iPffterlf<eis Is mijn Lu^l/Lw I "Workaholic?" Ruud kijkt bedenkelijk. 'Tja, zo noemt mijn vriendin me ook weieens. Dus daar zal wel een kleine kern van waarheid inzit ten." Ruud is sinds drie jaar werkzaam bij Heineken Brouwerijen. Begonnen bij Verkoop, en sinds mei werkzaam als Commercieel Assistent in Hoofddorp. Een spiksplinternieuwe functie, voor de 25-jarige, geboren en getogen Amster dammer, wiens leven voor een belangrijk deel bestaat "uit werken of lekker niets doen". Ruud: "Ik ben erg enthousiast over mijn nieuwe functie. Ik was echt weer aan iets nieuws toe." I et is een drukte van belang op I Ruud's kamer in Hoofddorp. Hij blijkt met nog zeven andere Commer cieel Assistenten op één kamer te wer ken. Een echt ruime behuizing is het niet, maar Ruud legt onmiddellijk uit dat dit probleem slechts van tijdelijke aard is. "Wanneer Amsterdam straks zijn eigen vestiging heeft, zal het hier een stuk rustiger worden. Maar eigen lijk vind ik het zo wel leuk. Ik heb het namelijk erg getroffen met mijn colle ga's", zegt Ruud. Alsof het was afge sproken, komt er op dat moment direct een collega binnen met warme saucijzenbroodjes en koffie. Ook op Vers van 't Vat was gerekend. "Ik zei toch dat ik het getroffen had", zegt Ruud lachend. In de hectische kamer is het een komen en gaan van mensen en ook de telefoon gaat onafgebroken. Een interview is er eigenlijk niet mogelijk. Eenmaal uitgeweken naar een rustiger kamer, blijkt Booij een makkelijke prater. "Wat de functie van Commercieel Assistent inhoudt? Kijk, in de horecabewerking nieuwe stijl staat een nog grotere service aan de klant voorop. Een van de manieren om die te bereiken is de invoering van serviceteams bij de nieuwe horeca- units. Zo'n serviceteam bestaat uit een brouwerijvertegenwoordiger, een ver kooptelefonist (e), een HTD'er, een HTS'er, een administrateur, een of meer vaste chauffeurs of bijrijders én een Commercieel Assistent. Tezamen vormen zij een team waarmee de klant te maken krijgt. COMMERCIEELASSISTENT De belangrijkste taak van de Commer cieel Assistent is het zo goed mogelijk ondersteunen van de brouwerijverte genwoordiger. Zij moeten er voor zor gen dat vertegenwoordigers niet meer zo lang achter hun bureau hoeven te werken. Zij moeten per slot van reke ning naar hun klanten toe. Om dit te realiseren nemen wij een aantal bureautaken over. Vragen van klanten beantwoorden, postafhandeling en andere administratieve werkzaamhe den. Wij zijn hét centrale aanspreek punt voor de klant en alle vragen komen in eerste instantie dan ook bij ons binnen. Wij kijken eerst of we de vraag zelf kunnen afhandelen, is de vraag té specifiek dan pas spelen we hem door aan de vertegenwoordiger. Dat scheelt gewoon tijd", aldus Ruud. Ruud vertelt dat zijn functie pas offi cieel Commercieel Assistent heet als de Unit Hoofddorp helemaal op de rails staat. "Op dit moment zitten we eigenlijk nog middenin het verande ringsproces. De implementatieteams van Hoofddorp zijn nog druk bezig. Amsterdam is al wel klaar. Zij heten al Heineken Brouwerijen Amsterdam. Bij ons zal dat nog enige tijd duren." Ruud zit zelf ook in een implementa tieteam. "Ik vind het een goede zaak dat we allemaal mogen meepraten. Door de democratische aanpak wordt je betrokkenheid veel groter. Daarbij moet je wel de noodzaak zien van het huidige veranderingsproces. Efficiën tie en klantgerichtheid, daar draait het om. In dat perspectief is het doel van mijn nieuwe functie heel concreet. Want zonder de Commercieel Assis tent zit een vertegenwoordiger vaak nog tot 14:00 uur op kantoor om alles intern af te handelen. En eigenlijk had hij dan al bij de klant moeten zitten." KNMI Voordat Ruud bij Heineken Brouwe rijen begon, is hij een tijdje medewer ker geweest van het KNMI op Schip hol. Een soort luchtvaartvariant van weerman John Bernard. "Ik hield me specifiek bezig met de weerberichten voor het vertrekkende luchtverkeer. Net voordat een vliegtuig opsteeg, voorzag ik de piloot van de actuele weersituatie. Leuk werk, maar tegen woordig gaat dit allemaal via de com puter. Nadat ik daar weg was, ben ik fulltime als taxichauffeur aan de slag gegaan. Dat heb ik gedaan totdat ik bij Heineken Brouwerijen begon op de afdeling Verkooptelefonie in Hoofd dorp." Na driejaar bij Verkoop ("fan tastische collega's!") was het volgens Ruud de hoogste tijd om weer eens wat nieuws te gaan doen. "Na een aantal jaren weet je de meeste dingen wel. Dan wordt het routine. Nu heb ik echt weer een uitdaging. Want de functie van Commercieel Assistent moet ik nog neerzetten." Ruud werkt voor drie vertegenwoordigers. Geza menlijk bestrijken ze Haarlem en omgeving, Zandvoort en een gedeelte van de Haarlemmermeer. "Dezelfde regio als bij Verkoop destijds. Dat is handig, want daardoor ken ik de meeste klanten al." De momenteel in Almere woonachti ge Booij is blij met zijn huidige "baas". Nooit zal hij een ander biertje drinken. Het liefst blijft hij tot zijn pensioen hij Heineken Brouwerijen werken. "Ambitie? Jawel, als ik straks meer dan veertig jaar bij de zaak zit, krijg ik hopelijk een gouden ster." TAXIBEDRIJF Ondanks zijn grote liefde voor de onderneming werkt Ruud in het weekend, voor de lol, ook bij een taxi bedrijf. "Dat vind ik gewoon leuk om er bij te doen. Heel afwisselend werk. Je krijgt er bovendien een behoorlijke mensenkennis van. Ik vind het iedere keer weer een uitdaging om al die ver schillende mensen goed in te schatten. Ik denk dat het me aardig afgaat. Zo weet ik tegenwoordig bijvoorbeeld bijna direct wanneer iemand niet wil betalen." Op de vraag of hij geen andere 'hobby's' heeft, laat het ant woord even op zich wachten. Na even te hebben geaarzeld zegt Ruud: "Niets doen, dat is ook een hobby van me. En ook mijn fantastische vriendin zie ik eigenlijk als een soort hobby. Daar naast heb ik nog een hond waarmee ik regelmatig naar het bos of strand ga." Wanneer Ruud dit vertelt, kijkt hij even op zijn horloge. Er is reeds een uur ver-streken. Snel belt hij nog even een bevriende taxichauffeur op die de Vers van 't Vat medewerker (bijna) gratis op het station wil afzetten. Bij het verlaten van de kamer vragen we snel nog even of hij misschien nog een droom heeft. "Ja, natuurlijk. Trouwen met mijn vriendin, en daarna een leuk gezinnetje met twee kinderen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 21