AFSCH LICH russen - Na een dienstverband van 31 jaar nam Roel Dobben, dran kenhandelvertegenwoordiger bij Cambrinus in Rijssen, op vrijdag 11 juli afscheid van de brouwerij. Roel had er de voorkeur aan gegeven om met stille trom te vertrekken. Maar zijn collega's waren op de laatste werkdag naar Rijssen gekomen om Roel Dobben uit te zwaaien. Nadat bedrijfsleider Ber Pas Roel had toege sproken, kreeg Roel Dobben een cadeau aangeboden van de perso neelsvereniging. In zijn dankwoord gaf Roel aan altijd zeer prettig bij Hei- neken te hebben gewerkt. Met name op de periode bij Thuisverbruik keek hij met veel genoegen terug. Na alle toespraken wensten de colle ga's Roel persoonlijk een goede VUT- tijd toe. den bosch - Na een dienstver band van 24 jaar nam Mari van Es op 1 augustus 1997 afscheid van de brou werij. In 1973 is hij in dienst getreden als sorteerder, in 1974 werd hij vork- heftruckchauffeur. Die functie heeft hij nog steeds, en wel bij het Binnen landteam binnen de unit DCS in Den Bosch, al verricht hij sinds 1994 om gezondheidsredenen aangepast werk binnen DCS. Ter gelegenheid van zijn afscheid vond op 13 augustus een receptie plaats in de Cambrinuskelder. De heer Van Es en zijn echtgenote werden ontvangen door Jan v.d. Burgt, Teamleider DCS, en Andri Deen, Manager DCS Unit Den Bosch. Tijdens de receptie sprak Andri de afscheidnemer kort toe. Vervolgens overhandigde hij Mari een cadeau onder couvert namens de afdeling DCS. Daarna kregen de vele bezoe kers, die ondanks het hete weer en de vakantieperiode waren gekomen, de gelegenheid afscheid te nemen van hun collega. Amsterdam - In verband met zijn pensionering per 1 augustus nam Flip Fröhlich op 26 juni afscheid van Heineken. De heer Van der Torren ontving het echtpaar Fröhlich met hun kinderen en kleinkinderen. Omdat Fröhlich dit jaar 40 jaar in dienst is, kreeg hij een 'Pieter Pils' uit gereikt. Vele collega's, oud-collega's en vrienden waren naar de Brouwzaal om de receptie bij te wonen. Tevoren had Flip Fröhlich te kennen gegeven dat hij op informele wijze afscheid wilde nemen. Geen toespra ken dus. Gewoon gezellig, onder elkaar een biertje, een praatje en een hapje. Voor het Ontvangstencentrum aan de Stadhouderskade in Amster dam was zeer bewust gekozen. In deze stad was zijn loopbaan begonnen bij de brouwerij. Op 1 februari 1957 was Flip Fröhlich in dienst getreden van de Amstel Brouwerij als administratieve kracht binnen de bedrijfsadministra tie. Uiteindelijk heeft hij, in zijn func tie van Hoofd Office Management, op een zeer bijzondere en symbolische manier afscheid genomen. De receptie was gezellig, met muzikale begelei ding van een band en Flip Fröhlich heeft alle aanwezigen de hand kun nen schudden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 20