LA RÉUNION De heer R. Zandburg is per 5 september 1997 teruggekeerd uit La Reunion, alwaar hij de functie bekleedde van Produc tion Manager bij Brasseries de Bourbon S.A. te Saint Denis. RWANDA De heer J.O. Dik is per 19 juli 1997 teruggekeerd uit Rwan da, alwaar hij Technician for special projects was bij Bralirwa S.A.R.L. te Gisenyi. THAILAND De heer P.R. Kramer is per 1 augustus 1997 uitgezonden naar Thailand, alwaar hij de functie bekleedt van Brewery Manager bij Thai Asia Pacific Brewery Ltd. te Bangkok. VIETNAM De heer P. Dekker is per 1 augustus 1997 teruggekeerd uit Vietnam, alwaar hij voor een periode van ongeveer 8 maanden gedetacheerd was en de functie uitoefende van Pro cess Automation Engineer bij Vietnam Brewery Ltd. in Ho- Chi-Minh City. Na een dienstverband van drie jaar of meer. Mw. H. van Vliet (Export Duty Free Schiphol/WTC) Mw. G.M. Palte-Schoovers (Administratieve Orderafl. Schip hol/WTC) Mw. C. Pettinama-de Weijze (Administratieve Orderafl. Schip hol/WTC) Mw. H. Lakerveld (1EB) Ph. de Wulf (Marketing Zoeter- woude) Mw. M.T.G. van den Hurk-van Roo (Verkoopbinnendienst Eind hoven) R.H.M. Fleur (Administration Zoeterwoude) Overleden IN MEMORIAM L. JASPERS Als oud collega's van de Ver enigde Drankenhandel Veraar B.V. hoorden wij van het plot selinge overlijden van Louis Jaspers. Louis was sinds 1963 in dienst bij de Drankenhandel. Het was een prettige collega, waarbij de Amsterdamse humor vaak de boventoon voerde. In de Drankenhandel heeft hij gewerkt als heftruck chauffeur en chauffeur. In 1983 ging Louis naar de H.T.S. Door ziekte kwam hij in 1988 in de H.I.R. Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte. Oud-collega 's V.D.H.-Veraar B. V. IN MEMORIAM E.A. KUVPER Ons bereikte het droeve bericht dat op 12 juni Ed Kuyper geheel onverwacht op 64-jari- ge leeftijd is overleden. Ed kwam in 1971 als ladingcon troleur/ bewaker in dienst bij onze voormalige brouwerij aan de Stadhouderskade in Am sterdam. Spoedig leerden wij hem waarderen als een levens lustige echte Amsterdammer, vol humor (altijd wel te vinden voor een goede grap). Zijn col legialiteit en inzet waren vaak een voorbeeld voor anderen. Alhoewel Ed na de sluiting van de brouwerij gelukkig nog een aantal jaren van zijn vervroeg de uittreding heeft kunnen genieten, komt dit plotselinge heengaan toch veel te vroeg. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte bij het verwer ken van hun verdriet. Piet Olivier IN MEMORIAM H.J. WESSELINC Op maandag 14 juli ontvingen wij het droevige bericht dat onze collega Rinus Wesseling na een korte, maar ernstige ziekte toch nog onverwacht is overleden. Wij zijn daardoor diep getroffen. Het is binnen een zeer kort tijdsbestek dat we onder deze droevige omstan digheden afscheid moeten ne men van onze collega. Rinus was bij ons een zeer gewaardeerde collega, die altijd opgeruimd van aard was en voor iedereen klaar stond. In de twintig jaar dat Rinus op deze afdeling heeft gewerkt, heeft hij zich een plaats ver worven waardoor hij voor iedereen een duidelijk herken bare persoonlijkheid was. Met dankbaarheid en plezier den ken we aan deze tijd terug. Er is nu een lege plaats, die niet meer opgevuld zal worden. Rinus, we zullen je missen. Riek, we wensen je alle sterkte toe om dit verlies te dragen. Collega 's Vrumona Overleden gepensioneerden Op 12 juli 1997 is de heer M. van Ham (73) overleden. De heer Van Ham is op 21 oktober 1957 in dienst getreden te 's- Hertogenbosch. Hij is op 1 november 1988 met pensioen gegaan. Op 2 augustus 1997 is de heer H.J. Boute (77) overleden. De heer H.J. Boute is op 1 janu ari 1940 in dienst getreden bij Coebergh. Hij is op 1 november 1984 met pensioen gegaan. Op 6 juli 1997 is de heer J. de Boef (78) overleden. De heer De Boef is op 15 februari 1971 in dienst getreden te 's-Herto- genbosch. Hij is op 3 september 1983 met pensioen gegaan. Op 4 augustus 1997 is de heer A.C. Diks (71) overleden. De heer A.C. Diks is op 19 april 1971 in dienst getreden te 's- Hertogenbosch. Hij is op 1 april 1991 met pensioen gegaan. Op 5 juli 1997 is de heer G.F.K. Meimann (81) overleden. De heer Meimann is op 24 juli 1961 in dienst getreden bij Amstel. Hij is op 1 juni 1981 met pensioen gegaan. Op 2 juli 1997 is mevrouw J.H. Roldaan (65) overleden. Mevrouw J. H. Roldaan is op 1 juni 1961 in dienst getreden te Rotterdam. Zij is op 1 augustus 1986 met pensioen gegaan. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet. 1!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 19