31 1 18 DEN BOSCH O.W.G. van Dongen (Proces- automatisering) met mw. U. den Otter ZOETERWOUDE J.M.J. Mulder (Verpakken) met mw. A.E. Voorsluis H.B.J. Vial (Verpakken) met mw. H. van der Stelt R. Zandbergen (Verpakken) met mw. M.C. v.d. Mark E.C. Tertoole (W.T.B.) met mw. A.J.M. van Dieren C.R.W.M. Zandbergen (Kwali- teits Controle) met mw. C.L. Pie- terse AMSTERDAM Maria d.v. S.W. Montijn (Corpo rate Communications) India d.v. mw. M.G. Troost (Informations Management Head Office) BUITENLAND Julie en Florine ds.v. M. Alblas (Singapore) DEN BOSCH Puk z.v. N.H.M. Steenbrink (D.C.S.) HORECA Thomas z.v. L.A. van Haast recht (Control Utrecht) Naomi d.v. F.H.C. Schermer (Verkoop Alkmaar Tim z.v. A.B. van der Ree (Magazijn Groningen) Sophie d.v. F.R. Weij (Stallen Amsterdam) Patrick z.v. P. Goudswaard (Ver koop Den Haag) KATWIJK Nick z.v. H. Vlug (Operaties) ZOETERWOUDE Jari z.v. R.F.M. van Vliet (Food) Mike z.v. mw. H.C. van den Heuvel-van der Weij (Admin. en Credit Management) Lucas z.v. J.C.M. Jacobs (Ener gie) Soraya d.v. H.J.M. Heylands (HTS) Michelle d.v. mw. A.A.M. van Velzen-van Leeuwen (Arbeids zaken) Julia d.v. mw. A. Heinsius- Nieuwdant (Consultants Distri bution Logistic) Olaf z.v. L. Tijhuis (Product Process Development) Carlijn d.v. W.F. Heijmans (Pro duct Technology) DEN BOSCH Basis Scheikunde, Chemie, PJ. van de Velden (Brouwen) Lead Auditor Cursus van Milieumanagementsystemen, mw. C.H.M.T. Dieveld (Milieu) Arbo-coördinator, M.L.A. Laros (Facilitaire Dienst), P. A. A. de Groen (Verpakken), W.A. de Vaan (Brouwen) en G.F. Weber (Inkoop /Magazijn) Geleidbaarheid, W.J. van Eeke- len Brouwen Basisdiploma Sociale Verzeke ring, mw. A. Disco-Verhoef (P HO) Basisdiploma Beveiliging, A. Dielen en mw. A.L.M. Merks (beiden Facilitaire Dienst) Kort Middelbaar Laboratorium Onderwijs, mw. C.H.J.M. Ver hagen (B.T.D.) Ontvangst- en telefoontech niek, mw. K.C.C.M. van Door nik-van Lieshout (Facilitaire Dienst) Commerciële Dienstverlening, W.A.P.M. Erkeland (Brouwen) ZOETERWOUDE Lobas VOB hier, J.J. Freke, Ph. Hijman en J. Kolster allen Brouwen) SBC Meet- en Regeltechniek, mw. A.L. Vonk (Verpakken) Hoofdopleiding Bedrijfskunde, J.L. van Zon (D.C.S.) BUITENLAND ANGOLA De heer J.C. Danse is wegens beëindiging van zijn contract per 23 juli 1997 uit dienst getreden van Heineken. De heer Danse bekleedde tot deze datum de functie van Chef de Bouteillerie bij Nocal S.A.R.L. te Luanda. BAHAMAS De heer P.C.L. Walraven is per 1 augustus 1997 uitgezonden naar de Bahamas, alwaar hij Training Manager bij Com monwealth Brewery Ltd. is te Nassau. De heer Walraven bekleedde tot deze datum de functie van Training Manager bij Thai Asia Pacific Brewery Ltd. te Bangkok, Thailand. CAMBODJA De heer H.J. van Meurs is per 4 juli 1997 teruggekeerd uit Cambodja, alwaar hij voor een periode van ongeveer 5 maan den gedetacheerd was en de functie uitoefende van Instru mentation Installation Engi neer bij Cambodia Brewery Ltd. te Phnom Penh. De heer J.P.P.M. Tromp is per 9 augustus 1997 teruggekeerd uit Cambodja, alwaar hij de functie bekleedde van HTS Installation Manager bij Cam bodia Brewery Ltd. te Phnom Penh. CHINA De heer L. van der Male is per 17 juli 1997 teruggekeerd uit China, alwaar hij Installation Specialist was bij Shanghai Mila Brewery Co. Ltd. te Shanghai. De heer J.P.M. de Deijn is per 1 mei 1997 teruggekeerd uit Chi na, alwaar hij de functie bekleedde van Technological Controller bij Shanghai Mila Brewery Co. Ltd. te Shanghai. CURASAO De heer M. Egeler is per 15 augustus 1997 uitgezonden naar Curasao, alwaar hij de functie bekleedt van General Manager bij Antilliaanse Brou werij N.V. te Willemstad. INDONESIË De heer H.J.M. Heylands is per 1 augustus 1997 teruggekeerd uit Indonesië, alwaar hij de functie bekleedde van Com missioning Engineer Electric Instruments and Automation bij P.T. Multi Bintang Indonesia te Sampang Agung. De heer R.R. van Poppel is per 15 augustus 1997 terugge keerd uit Indonesië, alwaar hij de functie bekleedde van HTS Installation Engineer bij P.T. Multi Bintang Indonesia te Sampang Agung. De heer D.R. Hooft Graafland is per 1 juni 1997 teruggekeerd uit Indonesië, alwaar hij de functie bekleedde van General Manager bij P.T. Multi Bintang Indonesia te Tangerang. MARTINIQUE De heer H.J. Visscher is per 15 juni 1997 teruggekeerd uit Martinique, alwaar hij de func tie bekleedde van Chef de Fabrication bij Brasserie Lorrai ne S.A. te Lamentin. PAPOEA NIEUW-GUINEA De heer P. van Weezei is per 1 augustus 1997 uitgezonden naar Papoea Nieuw-Guinea, alwaar hij de functie bekleedt van Chief Engineer Port Moresby bij SP Holdings te Port Moresby.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 18