opMERKelijke foto's 'Kunst dichter bij de mensen brengen was de uitdaging waarvoor Angela Groothuizen zich gesteld zag voor haar televisieprogramma De Uitdaging (AVRO). Ze loste dit op door een aantal kunstenaars alle deuren te laten schilde ren van verzorgingshuis d'Oude Raai in Amsterdam. Elke bewoner van het ver zorgingshuis mocht zelf kiezen welk tafereel hij of zij op de kamerdeur wilde hebben. Het resultaat is een bonte variatie met onder meer scheepjes en bosgezichten. Mevrouw H.J.C.M. Broe- ke-Bense (zie foto 's) koos voor een 'bie- rigonderwerp: een Heineken bierfles. "Mijn vader Theodorus Broeke, bij de brouwerij beter bekend als ome Dirk, heeft 44 of 45 jaar bij Heineken in Amsterdam gewerkt. Eerst als portier in de Van der Helststraat, later als contro leur van in- en uitgaande vrachtwa gens", vertelt mevrouw Spaargaren, dochter van mevrouw Broeke-Bense. "In 1965 is mijn vader met pensioen gegaan. In 1979 is hij overleden. Mijn moeder vindt dat ze dank zij de brouwe rij een goed leven heeft gehad. Zowel tij dens mijn vaders leven, als na zijn pen sionering. Ze zei 'ik krijg nu al 32 jaar pensioen. Het is goed dat ze al zolang voor mij zorgenDaarom wilde ze een bierfles van Heineken op haar deur.Op die manier wilde de bijna 97-jarige mevrouw Broeke, die tot voor kort ook altijd met de dagtochten voor niet-actie- ven meeging, haar band met Heineken weergeven. Het televisieprogramma over het beschilderen van de deuren zal in het najaar of begin volgend jaar worden uitgezonden. De precieze datum is nog niet bekend. Het Rijnsburgse bloemencorso werd onlangs opgefleurd door deze Heineken-wagen. Die werd getrokken door vier Heineken-paarden, Karei en Guus voorop. De wagen werd door de jury beloond meteen zilveren medaille voor praalwagens. De foto is aan geleverd door Peter Bot (Unit Horeca).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 14