GROTE PRIJS Amstel Promotieprogramma Amstel Horeca aangepast De voorrondes om de Grote Prijs Amstel zitten er al weer bijna op. Dan zal bekend zijn welke 'klasbakken' zich hebben gekwalificeerd voor de halve finales, die op 27 september tijdens de Nationale Club Kampioenschappen (NCK) in Dronten worden verreden. Een mooi moment om even wat uitgebreider in te gaan op dit sfeervolle wielerevenement. Een wedstrijd voor niet licentiehouders die de spanning en de sfeer van een échte klassieker ademt. We spraken hier even over met Ginny Nijman, junior brandmanager Amstel sponsoring, die sinds begin dit jaar nadrukkelijk betrokken is bij de Grote Prijs Amstel. Amstel draagt de wielersport al jaren een warm hart toe. Niet voor niets zijn Amstel en de wieler sport al meer dan drie decennia lang met elkaar verbonden. Dit komt natuurlijk voornamelijk tot uiting tij dens de Amstel Gold Race, Nederlands enige wereldbeker klassieker. Maar Amstel is op meer fronten actief bin nen de wielerwereld. Ginny: "We zijn sponsor van het WK-wielrennen op de weg en ook het WK-wielrennen op de baan kon vorig jaar op onze steun rekenen. Sinds een aantal jaren zijn we, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Wieier Unie (KNWU), begonnen met de Grote Prijs Amstel en een 50-tal wedstrijden voor professionals en amateurs." topsporters en liefhebbers De Grote Prijs Amstel wordt alleen georganiseerd voor enthousiaste wiel renners (zonder officiële licentie) die niet alleen maar willen toekijken maar zelf ook weieens een echte wed strijd willen rijden. Maar waarom juist zo'n concept? "Met behulp van de Grote Prijs Amstel willen we op de eerste plaats het breedte-element toe voegen aan de wielersponsoring. Met andere woorden; we willen nadruk kelijk laten zien dat Amstel niet alleen is geïnteresseerd in topsporters, maar ook in de 'gewone' liefhebbers. Alle niveaus tellen mee. Deze visie is van toepassing op al onze sponsorvelden. Kijk bijvoorbeeld maar naar het voet bal. Ook daar wordt zowel op ama teur- als profniveau om de Amstel Cup gestreden." Een ander doel van de Grote Prijs Amstel is te proberen de publiciteit rondom de sponsoring, die al jaren lang alleen een 'hausse' kent rondom de Amstel Gold Race, wat breder uit te smeren over het jaar. De Grote Prijs Amstel is namelijk gekoppeld aan zijn prestigieuze en professionele oude broer. Dat komt het best tot uitdruk king tijdens de finale van de Grote Prijs Amstel. Deze vindt ieder jaar plaats tijdens de Amstel Gold Race en wordt zelfs verreden op een gedeelte van het officiële parcours. Tijdens de voorrondes en de halve finales wordt uiteraard vaak gerefereerd aan de 'Grande Finale'. Niet alleen via de speaker, maar ook door middel van de hele entourage. Zelfs de voorrondes stralen met behulp van de professio nele Amstel-aankleding een beetje de sfeer uit van de Amstel Gold Race. Een Amstel-jurybus, een finishboog en heuse Amstel-salvaranies (bordjes in de buurt van de finishlijn) voorzien het geheel van extra cachet. rec ionaal karakter Volgens Ginny hebben de voorrondes van de Grote Prijs Amstel, naast de publicitaire voordelen, ook een geografisch voordeel. "Het evenement zorgt er indirect voor dat de Amstel Gold Race publicitair gezien over heel Nederland wordt getrokken. Alhoe wel de Amstel Gold Race een interna tionale wielerwedstrijd is, en de lande lijke media er bovendien sinds jaar en dag veel aandacht aan besteden, werd de race toch hoofdzakelijk met Lim burg geassocieerd." Ondanks het feit dat de Grote Prijs Amstel nog in de kinderschoenen staat, blijkt uit veel zaken dat het al een behoorlijk succes is. De opkomst tijdens de wedstrijden is groot en ook bij de wielerverenigingen blijkt veel animo te zijn. Ook over de organisatie blijken zowel Amstel als de KNWU zeer tevreden. Ginny: De samenwer king verloopt goed en we hebben al een hoop bereikt in de afgelopen jaren. Toch gaan we de komende tijd kijken wat er verder kan worden ver beterd, zodat de Grote Prijs Amstel over een paar jaar een evenement is met een grote nationale bekendheid en een brede belangstelling. Daarom ga ik ook regelmatig naar de wedstrij den toe. Dan pas kan je echt zien of onze merkuitstraling goed is en, nog belangrijker, of de Amstel-filosofie goed over het voetlicht komt." Ook Eward Veldhuis van de KNWU is posi tief. "Het project loopt nu driejaar. We hebben in die periode een enorme progressie geboekt. Ook dit jaar is de kwaliteit weer omhooggegaan." Toch kan er volgens hem nog wel het een en ander worden verbeterd. "Zo komt naar mijn mening de link tussen de Grote Prijs Amstel en de Amstel Gold Race op dit moment nog niet duidelijk genoeg naar voren. Ik denk echter wel dat wanneer de Grote Prijs Amstel een begrip is geworden dit een stuk beter uit de verf zal komen. En door kritisch naar het evenement te kijken, begin nen er steeds meer dingen te leven. 13)1 AMSTEL zoeterwoude - Zingen met de Amstel Karaokeshow of meedoen aan de Amstel Malt hometrainerwedstrijd... Het zijn inmiddels zeer succesvolle onderdelen van het Amstel Horeca promotieprogramma, waamree de Antstel-verte- genwoordiger de horeca-eige- naars helpt bezoekers net iets extra's te bieden en nieuwe klanten te trekken. Sinds deze zomer is een aantal nieuwe pro moties opgenomen, zoals de Amstel band, het Amstel reu- zenglas en het Amstel Disco feest. Het Amstel reuzenglas is een opblaasbaar glas met een totale hoogte van vijf meter, dat bij allerlei activiteiten als aan dachtstrekker kan worden inge zet. Het glas is vooral geschikt om in te zetten voor openingen en diverse festiviteiten van horecabedrijven. De Amstel band is een professionele band die met name Nederlandstalige hits laat horen. Met het Amstel Discofeest komt de muziek naar de klant toe. Dit feest is met name geschikt voor café, café- bar-zaal en natuurlijk voor ieder horecabedrijf waar gezelligheid voorop staat. Zowel bij de band als bij het discofeest kan Amstel zorgen voor speciale Amstel affiches voor de vooraankondiging en t-shirts en baseball caps van Amstel voor het barpersoneel. Overigens wordt het horecaprogramma elk jaar aange past. Een van de onderdelen die al jaren in het programma zit en ook nog steeds erg populair is, is de Amstel Karaokeshow. Nieuw hierbij is dat de winnaar van de show meteen een cd-tje op mag nemen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 13