Heineken Music Nights in voor malig Joegoslavië De koppeling Heineken en muziek is inmiddels een vertrouwd concept. Denk maar aan de Heineken Night of the Proms, de Heineken Crossover Award en de vele kleine re door Heineken gesponsorde jazz- en andersoortige muziekfestivals. In Kroatië, Bosnië en Slovenië hebben de inwoners ook kennis gemaakt met grootse door Heineken georganiseerde muziekevenementen: de Heineken Music Nights. Het stadion in Zagreb, dat voor het concert Zagreb Gori met veel Heineken materiaal was aangekleed Glas Istre Jtunnica Cl&STlA- Posters van het Novigrad festival. Inmiddels heeft Export een serie basisposters laten ontwerpen met Heineken-vermelding, die door de organisatoren kunnen worden gebruikt om hun eigen aankondiging in te drukken "^^it jaar hebben we voor het derde Brachtereenvolgende jaar muziek als thema gehanteerd in Kroatië", ver telt Area Export Manager Hélène Weesie in haar kantoor in het op Schiphol gevestigde WTC. "In het eer ste jaar werd er vooral jazz gespeeld. Daarna zijn we overgestapt op muziek die een wat breder en jonger publiek aanspreekt. Daarvoor bestaat grote belangstelling." Net na de oorlog, toen de situatie in Kroatië wat rustiger was geworden, begon Heineken met de muziekevenementen. "Kroatië is een land met veel concurrentie op de bier markt. Er komen steeds meer aanbie ders bij. De markt groeit slechts licht. We moeten het imago van Heineken daar goed neerzetten. Omdat Heine ken het eerste internationale bier merk was dat na de oorlog op de markt kwam, wordt dit merk vaak geassocieerd met wederopbouw en een nieuw begin. Maar dat is niet genoeg. We moeten actief zijn om bij de consument 'top of mind' te blijven en ons aandeel op de biermarkt te ver groten." Deze zomer zijn er in Kroatië twee grote muziekevenementen gehou den. Een derde volgt in het najaar. Het eerste was op 21 juni in Zagreb. Daar vond 'Zagreb Gori' plaats, in het Engels vertaald met 'Zagreb burning'. Er traden diverse lokale popbands op, gecontracteerd door een plaatselijke concertorganisatie die daarvoor door Heineken Export is ingeschakeld. De Music Night werd een succes. Het oude ijshockeystadion op een Zagrebs universiteitsterrein was volledig uit verkocht. Het stadion was door tap bierdistributeur Nipa en zijn mede werkers en Ton van Stek van de Recla me Service Dienst aangekleed met Heineken-uitingen. De laatste ver zorgde ook de technische begeleiding van de mobiele tapinstallaties, die vanuit Nederland naar Kroatië waren meegekomen. In Kroatië is men namelijk nog niet zo bekend met Hei neken fustbier: het grootste deel van het verkochte bier is verpakt in de bekende groene exportflesjes. In de laatste week van juli was RSD- collega Ben Weiman betrokken bij de aankleding en inrichting van het dorpsplein in Novigrad. Een dorpje aan de kust van de provincie Istrië, die ook voor Italianen en Slovenen een populaire vakantiebestemming is. De Heineken Music Night op het dorps plein duurde twee dagen. Er vonden optredens plaats van onder meer latin-jazzbands uit Kroatië en Cuba en van de internationaal bekende zange res Myriam Makeba. Ook bij dit muziekfestival was distributeur Nipa betrokken. Het derde evenement vindt plaats in het najaar, het rockevenement Fiju Briju in Zagreb (Kroatië). Daarnaast organiseert Export een tour met de band Cubismo. Deze Cubismo tour begint 22 augustus en duurt tot eind september. Elk van de drie Heineken distributeurs in Kroatië heeft twee locaties uitgezocht, waar de band zal optreden. Cubismo zal de concerten geven in plaatsen langs de kust en in het binnenland en in Zagreb. "Daarbij gaat het om lokale festivals", verdui delijkt Hélène Weesie. 'Summer fiesta with Heineken and Cubismo' zijn goed voor de distributeurs, de plaatse lijke horeca-eigenaren én Heineken." En ook Slovenië ontbrak niet in het rijtje. Daar vinden nog eens drie con certen plaats van Cubismo. Eerder dit jaar, in juni, gaf ook Candy Duller een door Heineken gesponsord concert in Slovenië. Deze zomer vond ook een spectaculair muziekevenement plaats in Bosnië. Heineken heeft in Sarajevo het eerste grote popconcert na de oorlog gespon sord. Het had nog wat voeten in de aarde, want na een bommelding moesten de ruim drieduizend toe schouwers die al een plaatsje in het stadion hadden gevonden, weer naar buiten. Om vervolgens na een uur, toen het sein veilig werd gegeven, in dubbele aantallen weer naar binnen te gaan. "Het is heel schrijnend als je ziet hoe kapotgeschoten het stadion is. Maar ook heel verrassend als je ziet hoe positief en hoopvol de mensen zijn. En hoe enthousiast ze zijn over zo'n popconcert", vertelt Hélène. Het was ook voor het eerst dat artiesten uit de diverse landen, Kroatië, Joegosla vië en Bosnië samen optraden. De bieromzet in Bosnië maakt een grote groei door. De Heineken-omzet is dit jaar inmiddels verdrievoudigd, mede dankzij een sterke distributie partner. Op 4 september vindt ook nog een concert plaats in Tuzla. Het maakt deel uit van de International Fair van Sports and Friendship, die van 3 tot en met 7 september wordt gehouden. Behalve in Kroatië, Bos nië en Joegoslavië vin den ook kleinschalige muziekevenementen plaats in Gibraltar, op Malta en in Oostenrijk.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 12