Nieuwe EHBO'ers Heineken Pen Bosch In het vorige nummer lazen we waarom Ge rard van der Willigen de Amstel Vriendschaps trofee gaf aan Manon van Veenendaal. Deze keer dus de beurt aan Manon om de prijs toe te kennen. Zij koos de man die onlangs ook al een nieuwe auto won: Jos Steenbergen. ngeveer 10 jaar geleden heb ik Jos leren kennen toen hij bij Hei- neken kwam werken als groepsleider van de Onderhoudsgroep Brouwen- Energie binnen de Technische Dienst (TD). We konden het direct goed vin den samen. Ondanks het feit dat Jos in de afgelopen jaren binnen de TD regelmatig van functie wisselde, bleef het contact bestaan. Ik had inmiddels ontdekt dat we allebei graag met pc's bezig waren en dat Jos bijzonder bedreven was in het oplossen van allerlei pc-probleempjes. Maar ik was niet de enige. "Jos Steenbergen" was al gauw synoniem voor "De pc-rnan van de TD" en zijn helpdesk draaide overuren", aldus Manon van Veenen daal. Ze vervolgt: "Enkele jaren geleden kwamen we zelfs op dezelfde afdeling terecht. Hier brak door een reorgani satie een moeilijke periode aan. In die tijd heb ik Jos leren kennen als iemand die zijn collega's door dik en dun steunt. Inmiddels heeft Jos als laatste van die afdeling een nieuwe plek in de organisatie gevonden. Helaas wat verder weg, dus spreken we elkaar wat minder. Graag wil ik hem echter de Amstel Vriendschaps trofee aanbieden als blijk van waarde ring voor de afgelopen jaren." Jos Steenbergen kwam Manon onlangs tegen bij de benzinepomp van Heineken Zoeterwoude, waar ze hem aansprak. "Ze vertelde dat ze me iets zou gaan geven. Ik vroeg wat dat dan zou moeten zijn. 'Je krijgt de Amstel Vriendschapstrofee', was het ant woord. Ik was er even stil van. Kijk, je leest erover in Vers van 't Vat en dan valt het op hoe verrast de meesten zijn. Dat was ik ook, absoluut. Boven dien vind ik het een hele eer. Ik werk nu 10 jaar bij Heineken en heb in die periode best het een en ander meege maakt. Ja, dan doet zo'n trofee je wat", aldus Jos, die kortgeleden begon aan zijn vijfde functie bij onze brou werij: Coördinator Reclameartikelen Nederland. Hij legt uit dat hij het moeilijk vindt om de Amstel Vriendschapstrofee aan één persoon te geven: "Ik denk eerder aan een team dan aan een individu. Om er dan ééntje uit te pikken! Maar, ik zal mijn best doen." Na het verschij nen van de volgende Vers van 't Vat zullen we het weten! den bosch - Onze brouwerij in Den Bosch heeft 14 nieuwe EHBO'ers. Woensdag 9 juli kregen zij hun diploma in het Heineken Ont- spannings Centrum. De 14 kregen een gedegen opleiding door EHBO- instructeurs van Heineken Den Bosch. Het afleggen van het erkend examen stond onder controle van het Oranje Kruis. Met een woord van dank voor hun inzet tijdens de oplei ding werden de diploma's overhan digd door Jo van Berkom (hoofd EHBO). De geslaagden zullen waar en wanneer nodig Eerste Hulp Bij Onge lukken verlenen aan medewerkers en tevens zijn ze inzetbaar bij calamitei ten. Nog meer nieuws van het Bossche EHBO-front: Na een behoorlijk intensieve opleiding van 2Z jaar is Peter Gieles op 1 juli geslaagd voor het Oranje Kruis Diplo ma 'Kaderinstruc teur'. Peter, die werk zaam is bij de Ener- giedienst, zal samen met zijn collega instructeurs in het vervolg de EHBO- opleidingen en -her- halingslessen verzor gen. Op de foto staand v.l.n.r.: J. v. Berkom (hoofd EHBO), A. v.d. Bogaert, J. Esman, G. Weber (instructeur), J. Kornaat (instructeur), M. Maas, J. Riksen, J. Meijs. A. v.d. Heijden, W. v. Oers, R. Ranft, E. Bozelie. Zittend v.l.n.r.: P. Gieles (instructeur), M. v.d. Steen, L. te Walvaart en Donoro. Op de foto ontbreken L. Geene en W. Bekker t

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 10