DE KRAANICE MENSCH OP HET WITTE DOEK zich horen dit najaar. Zowel in supermarkten en bij slijters tijdens de tweede Nationale promotie van dit jaar, als in de bioscoop. Daar gaat eind november/begin december een nieuwe Amstel 1870 commercial in première. Als u aan het einde van het jaar naar de bioscoop gaat, is de kans groot dat u de nieuwe commercial van Amstel 1870 ziet. Een opvallende zwart/wit-commercial die speciaal voor vertoning in de bioscoop is gemaakt. Het thema is hetzelfde: Amstel 1870, het pilsener voor de kraanige mensch. Maar wat opzet betreft, verschilt deze nieuwe com mercial duidelijk van de vorige televi siecommercial met de vuurtoren. "Amstel 1870 heeft een brede doel groep. Het kent een grote groep, trou we consumenten. Echte bierliefheb bers, die voor Amstel 1870 kiezen vanwege de kwaliteit. Met de nieuwe commercial willen we ons nu specifie ker richten op de doelgroep van acht tien tot dertig jaar. Om ook onder die leeftijdscategorie de bekendheid van Amstel 1870 te vergroten. Dat willen we onder meer bereiken door de keu ze voor vertoning in de bioscoop. Een medium dat de laatste tijd weer popu lairder wordt, met name door de megabioscopen met meer zalen en verschillende aanvangstijden. Het merendeel van de frequente bezoe kers is tussen de achttien en dertig jaar. De commercial zelf is ook meer op die doelgroep gericht. Doordat hij ondermeer op een andere manier is gemonteerd, snelle beelden achter elkaar laat zien, flitsend is en stevige muziek eronder heeft. Elementen die vooral de doelgroep tot dertig jaar aanspreken", vertelt Brandmanager Amstel Line Extensions, Ronald Drieduite. BIJZONDERE TECHNIEK pleet nieuwe beelden zijn gefilmd bij het stoomgemaal te Halfweg. Voor zover bekend, is het de eerste keer dat deze montagetechniek voor een com mercial wordt gebruikt", legt Ronald Drieduite uit. Ook inhoudelijk onderscheidt deze commercial zich van de vorige. Bij de vuurtoren ging het om de eenling. In de nieuwe commercial draait het ook om saamhorigheid, het met elkaar klaren van een klus. Trots, stoer, man nelijk en kracht zijn de elementen die eruit springen." ZELF ZIEN? De Amstel 1870-bioscoopcommercial zal eind november/begin december voor het eerst op het witte doek te zien zijn. De vijftig seconden durende com mercial zal ook volgend jaar veelvul dig te zien zijn. Brandmanager Drieduite stelt vijf lezers van Vers van 't Vat in de gele genheid zelf de commercial te kunnen zien. Daarvoor stelt hij tien bioscoop bonnen (twee per persoon) beschik baar. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, stuur dan voor 16 december een ansicht- of briefkaart (zonder envelop) naar de redactie van Vers van 't Vat (zie pagina 2 voor het adres) Vermeld op de kaart 'Bioscoopbon Amstel 1870' en uw naam, adres en persoonsnummer. Uit de inzendingen zullen vijf kaarten worden getrokken. De gelukkigen krijgen hun twee bio scoopbonnen thuisgezonden. Bij de bioscoopcommercial is gekozen voor een bijzondere techniek. "Uit archieven hebben we originele beel den gehaald, waarin mannen een dijk dichten. Die authentieke beelden zie je op de achtergrond, terwijl op de voorgrond een in dezelfde stijl gefilm de acteur in beeld komt. Deze com-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1996 | | pagina 6