zal zijn. Je blijft dan in dienst van Hei- neken Nederlands Beheer, maar wordt uitgeleend aan het andere bedrijf. Je blijft hier gewoon belasting plichtig. Het kan natuurlijk voorko men dat die termijn uitloopt, zoals bij ons in Spanje gebeurde, ts van tevoren bekend dat het werk langer duurt dan een jaar, dan spreek je van uitzending. In dat geval word je uitgeschreven uit Nederland, en moet je zaken als verze keringen en belasting opzeggen", legt Paul Tromp het verschil uit. Die uit schrijving levert ook onverwachte en grappige situaties op, zo bleek toen Paul de geboorte van dochter Carmen wilde aangeven. "Omdat we uit Nederland waren uitgeschreven, ging die aangifte niet zo snel als bij ande ren. Ze moesten eerst allerlei zaken checken. Bijvoorbeeld of we nog wel getrouwd waren. Kun je je voorstel len, een paspoort met een foto van zo'n kleintje erin?" AHIPERE WERELD Het leven in Cambodja is niet te verge lijken met de tijd in Spanje, waar ze een mooi huis hadden. Wij wonen in Phnom Penh, de hoofdstad. We heb ben een groot huis, een soort blokken doos, dat gebouwd is in de tijd van de Unctad, die er toen vredessoldaten huisvestte. Direct om ons huis, want we hebben geen tuin, staat een vijf meter hoge afscheiding van prikkel draad. De elektriciteitsvoorziening en de waterdruk zijn niet best. Ongeveer vijf keer per dag kan de stroom uitval len. En omdat de waterdruk niet con stant is, moesten we eerst pompen en goede leidingen installeren om een wasmachine te kunnen laten draai en." Maar ze wonen luxe vergeleken met hun naaste buren. "Naast ons wonen 35 a veertig Cambodjanen in een huis op paaltjes. Ze hebben niets. Dus de ruimte tussen ons huis en hun woning gebruiken ze als wasruimte, kookruimte, toiletruimte en vuilnis belt." EEM ZWEMBAD! Wat het echtpaar Tromp het meest mist is een stuk bewegingsvrijheid: "Lopen doen we niet, niet alleen van wege de hitte, maar vooral omdat er geen fatsoenlijke wegen zijn. Dus als we ergens heengaan moeten we altijd met de auto. Daarvoor hebben we een chauffeur." Ook hebben ze telefoon, fax en televisie. Met behulp van een satelliet kunnen ze 'internationale Baywatch-achtige' programma's zien. Verder zijn de mogelijkheden voor ontspanning beperkt. Gelukkig is er in de buurt een hotel geopend met een goed zwembad en ook nog een fit nessruimte. Daar kun je als hotellid gebruik van maken (zie foto) EXTRA DIMENSIE Communicatie met de Cambodjanen verloopt moeilijk. "De officiële taal is Khmer. Maar die is niet eenduidig. Het meest praat je met handen en voeten. Gelukkig heb ik op de brou werij vooral te maken met Europese contractors. Het werk is echt heel leuk. Ik ben nu installatie manager van een complete brouwerij. Ik houd me met veel meer zaken bezig dan alleen techniek. Ook met technisch transport en sociale zaken. Ik moet heel veel regelen. Dat bevalt me heel goed. De bouw van de brouwerij door lokale mensen gaat langzamer dan hier zou gaan. Er gaat vaak iets mis. ten te kunnen lezen, radio te kunnen beluisteren en televisie te kunnen kij ken", vult Marian aan. "Dat mis je daar. Je hoort geen enkele actualiteit. Je weet niet wat er in de rest van de wereld gebeurt. Of de oorlog ergens nog steeds voortduurt of dat hij inmiddels is beëindigd. Of dal er ergens een vliegtuig is neergestort. Dat hoor je daar allemaal niet. Je hebt he gevoel dat je in een 'zwart gat' woont. UITBREIDING MODIC Inmiddels woont het gezin Tromp weer in Cambodja. Moeder en doch ter vertrokken 7 november, Paul twee weken eerder. Ruim op tijd om de officiële opening van de brouwerij De omgang met Aziaten is altijd al anders. Je moet meer langs omwegen zakendoen, diplomatiek zijn. De Cambodjanen hebben ook een andere manier van denken dan wij. Het kost veel geduld en tijd om iets gedaan te krijgen. Dat geeft voor mij een extra dimensie aan mijn werk", vertelt Paul Tromp. BUITEIUGE SLO TE BI Zijn ze door de buitenlandse ervarin gen veranderd? "Je gaat Nederland meer waarderen. Om de netheid en orde hier. Je wordt ook minder mate rialistisch, hecht er meer aan dat het met je gezin goed gaat. Het bijschrij ven van Carmen in ons paspoort werd afgeraden om in- en uitreisproblemen in Cambodja te vermijden. Dus moest ik naar de Centrale Burgeradministra- lie in Den Haag om een echt eigen pas poort voor Carmen te regelen. En je waardeert het dat hier alles verkrijg baar is. Het eerste wat ik deed, toen ik voor verlof in Nederland kwam, was lekkere worst en verse groente kopen. Want in Cambodja is het voedsel heel beperkt. Er is geen of weinig verse groente verkrijgbaar." "Het is ook prettig gewoon kranten en tijdschrif op 4 november mee te maken. (Hier over meer in de volgende Vers van 't Vat). Deze vond plaats negentien maanden na de eerste paal in april 1995. 8 augustus jl. was het zover dat het eerste biertje werd gebrouwen. Bij Cambodia Brewery Ltd., kortweg CBL genoemd, worden Tiger, Anchor en ABC gebrouwen, de drie bieren van Asia Pacific Breweries. APB (waarin Heineken al ruim zestig jaar samen werkt met Fraser Neave) heeft namelijk een belang van 80% in CBL. De capaciteit van de brouwerij is 135.000 hectoliter. "Maar dat is nu al te klein. In april hopen we een capaci teit van 245.000 hecto te hebben." Waarschijnlijk zullen ze in totaal ongeveer twee jaar in Cambodja wonen. "Ik denk dat we het op dat moment ook wel genoeg zullen vin den", zegt Paul. "Maar we willen graag nog andere landen zien. Het is leuk als je van andere culturen iets meekrijgt. Hel liefst zouden we hierna naar een Spaanstalig land gaan. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld of het Caraïbisch gebied.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1996 | | pagina 5