"We wilden iets van de wereld zien" EXPAT CAMBODJA PAUL TROMP: De reden voor zijn verlofperiode in Nederland ligt lekker te pruttelen op de bank, in hun nieuwbouwwo ning in De Meent: Carmen, een dametje van twaalf dagen oud. Moe der en dochter maken het goed. Al was er vlak na de bevalling even paniek. Beiden kregen een infectie en moesten met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen. Marian Tromp mocht al snel weer naar huis, dochter Carmen moest er een week blijven. Reden temeer om blij te zijn dat Marian ruim voor de bevalling ("want later mocht ik niet meer vliegen") naar Nederland is gekomen. "Als het in Cambodja was gebetird, hadden we haar misschien nu niet meer gehad", huivert Marian Tromp. "Want medi sche voorzieningen zijn er eigenlijk niet." "Het ziekenhuis heeft niet eens ramen. We mogen ons van dokter Rijckborst, hoofd Medical Services van Heineken, daar dan ook niet laten behandelen. Als dat nodig zou zijn, moeten we zo snel mogelijk het land uit", vult echtgenoot Paul aan. EERST NAAR SPANJE Paul Tromp werd in september 1995 naar Cambodja uitgezonden als instal lation manager om te helpen bij de bouw van Cambodia Brewery Ltd. in Phnom Penh. Het was niet de eerste keer dat hij voor Heineken in het bui tenland werkzaam is. Eerder werkte hij vijftien maanden in Madrid als installatiebegeleider voor verpak kingsmachines bij El Aguila. "Bij mijn indiensttreding bij Heineken in 1990 heb ik aangegeven dat ik wel uitge zonden wilde worden. Graag zelfs. Toen in het vootjaar van '92 werd gevraagd of ik drie maanden later naar Hoe is het om tijdelijk in een ander land te werken? Op die vraag zul len we met ingang van dit nummer antwoord krijgen van Heineken- medewerkers die voor korte of langere tijd in een ander land dan hun geboorteland voor Heineken werkzaam zijn. De ene keer zal dat een Nederlandse collega zijn over zijn ervaringen in 'het buitenland', de andere keer een collega met een andere nationali teit over werken in Nederland. In dit nummer Paul Tromp, installation manager bij Cambodia Brewery Ltd. in Cambodja. Spanje wilde vertrekken, hebben we dan ook snel positief beslist. Al was het voor Marian toch een hele beslissing haar baan op te zeggen. Vooral omdat ze in Spanje geen werkvergunning kreeg. Na de eerste maanden ging ze zich dan ook vervelen. Terwijl het voor de gedetacheerde in het buiten land verdomd hard werken is. Vijftig a zestig uur per week is eerder regel dan uitzondering. Als je partner zich dan verveelt, dmkt dal toch wel een stem pel op je relatie. Om iets dergelijks bij een volgende detachering of uitzen ding te voorkomen, heeft Marian bij terugkomst in Nederland een oplei ding tot schoonheidsspedaliste gevolgd. Toch zou het fijn zijn als Hei neken zou kunnen bemiddelen dat de partner ook tijdelijk werk zou kunnen vinden." Desondanks beviel deze detachering zó goed, dat Paul niet lang twijfelde toen hij - weer aan het werk in Zoeterwoude - hoorde dat er een installationmanager nodig was voor Cambodja. "In die periode was ik voor zes weken in Thailand om te helpen bij het opstarten van Thai Asia Pacific Brewe ry daar. Omdat je daarvandaan in een uur naar Cambodja kunt vliegen, ben ik eerst zelf naar dat land gegaan om te kijken. Maar de situatie daar was zo anders dan je je zou kunnen voorstel len dat ik vond dat Marian het ook eerst moest zien, om ons goed te kun nen voorbereiden. Dus ik heb haar gebeld. We konden ook meteen kij ken wat er in de winkels te koop was en wat we zelf moesten meenemen. Ze hebben daar bijvoorbeeld geen ser viesgoed en geen goed bestek, want ze eten zelf uit plastic kommetjes." EICEN PASPOORT En zo vertrokken Paul en Marian vorig jaar september naar Cambodja. Dit keer niet voor een detachering, zoals eerder naar Spanje, maar voor een uitzending. "Je spreekt van een detachering wanneer je korter dan een jaar in het andere land werkzaam B CAMBODIA BRfWfRY IIMI1 PAUL IROMP Installation Managet «j. n V OIWll (855)23 3606 74 ipwgltl (866)15 919379 "ijlt 1855)18 810275 yai [nufi Giunniym|<j]o(i|n

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1996 | | pagina 4