e lijii- ir ver- ;tand- >ering unit, -gani- ont- rende 7-O'er l stra in en l trden een inder icken raag- ver- runi- Uni- taten geitje int?', nden hoe eden )aar- steu- van n de vin- e dal noe- irga- ider- ling- Een ïine- te Don- Wag tver- ver- lide- intal aten elen 'icht ■am' ■rige "een In die reis is een heel opleidingstraject opgenomen. "Met het oog op de nieu we rol moeten we natuurlijk voortdu rend werken aan onze eigen kennis en vaardigheden. P&O-werk decen traliseren is één. Daarop volgt dat het afstemmen van de activiteiten tussen de verschillende P&O-teams belang rijker wordt. Daarnaast is er de afstemming met het lijn-manage- ment. Die vraagt op maat gesneden P&O-informatie, bijvoorbeeld over opleidingen", aldus Robert Heier. Op allerlei manieren kunnen Heine- ken-taakteams worden ondersteund bij het resultaatgericht samenwerken. Het uitwisselen van kennis en erva ring staat hierin centraal. Heier: "In strumenten die de teamontwikkeling in beeld brengen zijn op verschillende plaatsen in de organisatie al opgezet. We weten het een en ander over de samenstelling van teams, we denken na over beoordelen en belonen van teams. Het komende jaar gaan we op die manier werken." Het is de taak van de medewerkers zélf, om ervoor te zorgen dat zij hun waarde behouden voor de Heineken- organisatie. (Dat vloeit mede voort uit de MMH-gedachte, dat verantwoor delijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd.) Als Hei- neken-medewerker sta je er echter niet alleen voor. Onze brouwerij seert taken verandert de omgeving (biermarkt) razendsnel. Dit heeft gevolgen voor het productieproces en op langere ter mijn voor de inrichting van de organi satie. Ook op dit gebied blijven we als P&O-organisatie scherp." streeft als werkgever naar een bredere inzetbaarheid van de medewerkers. P&O op zijn beurt, zal hierbij in samenspraak met het lijnmanage ment ondersteuning bieden. Hierbij kan worden gedacht aan personeels planning en goed aansluitende oplei dingen. Robert Heier: "Ondertussen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1996 | | pagina 1