Afscheid G.J.L. Geerse 25 jaar R.V. Strobos Afscheid H. Gerritsen Zoeterwoude Leden van de Heineken Fanfare en circus-ar- tiestenbegeleiddenop 13oktober het gezelschap met de jubile rende algemeen directeur Hei neken Nederland R.V. Strobos, zijn echtgenote en zoon van kantoor Zoeterwoude naar de Hooiberg. Het ontvangstgebouw was voor de gelegenheid omgetoverd in een circus. 'Circus Strobos' om precies te zijn. Compleet met een spreekstalmeester, artiesten en publiek. Er waren diverse sprekers. De heren Drost, Van der Torren, Versteeg en Dahl- haus spraken de heer Strobos toe. Hun speeches werden telkens voorafgegaan door een circusact. Zo verbeeldde de dompteur ondermeer het leren, belonen, Zoeterwoude Met een re ceptie in de Hooiberg nam de heer H. Gerritsen op 6 oktober afscheid van Heineken. Hij is 36 jaar in dienst geweest. Herman Gerritsen maakte gebruik van de VUT-regeling bij ons bedrijf. Tijdens dit informele afscheids- biertje sprak Piet Heemskerk Herman toe. Hij belichtte in het kort diens loopbaan bij Heine ken. Herman kwam in 1959 i dienst als afdelingschef i opleiding bij de Rotterdam: brouwerij. Hij eindigde zijn ca rière als directeur du Qualité i de Développement bij Brass ries Heineken in Parijs. Herma heeft gedurende zijn carrière i 12 verschillende brouwerije over de hele wereld gewerk Na een kort dankwoord va Herman zelf maakten vele (ouc collega's van de gelegenhei gebruik om persoonlijk afschel te nemen van Herman en zij vrouw Janna Zoeterwoude Woensdag 1 november heeft de heer G.J.L. Geerse, vergezeld van zijn vrouw en zoon Arjen, na exact 33,5 jaar afscheid genomen van Heineken. Na de voorontvangst in aanwezigheid van enkele ge nodigden werd Gerard Geerse bij aanvang van de receptie toe gesproken door Johan Tolsma. Deze ging in op de loopbaan van Gerard, die begon bij de buiten landse brouwerijen en thans eindigt in de functie van Senior Technisch Specialist bij Process Automation Electrical Engi neer van HTS. Om in zijn vrije tijd meer 'ren dement' uit zijn hobby, beleg gen, te halen, werd Gerard een abonnement op het Financieel Dagblad cadeau gedaan. Met een kort dankwoord van Gerard, werd de start gegeven voor een gezellige receptie, waar in een prettige sfeer vele colle ga's en vooral oud-collega's van de gelegenheid gebruik maak ten om afscheid te nemen van Gerard. van de hoogtepunten van zi loopbaan was geworden. Ee carrière die ooit in Nederlar begon en via Brussel, de GW in Zoetermeer en El Aguila i Spanje, leidde tot zijn huidij functie. Uit zijn woorden sprt de verbondenheid met en warm voor Heineken Nederland. Aansluitend volgde een druk! en gezellige receptie. Tot slot nam de heer Strobos zelf het woord. Hij zei dat hij een beetje tegen deze dag had opgezien, maar dat het één coachen en de visie. Flexibiliteit en samenwerking sprak uit de act van de evenwichtkunste- naars. En de jongleurs brachten het loslaten op de juiste wijze in beeld.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1995 | | pagina 8