De plaats van PP&C in het organisatieschema van Heineken N.V. "In al mijn vorige functies heb ik bui tengewoon dicht op de produktie gezeten. In mijn eerste jaren kende Heineken, zoals ook nu, een nieuw- bouwgolf. Ik zat als technoloog van de Kwaliteitsdienst Buitenland in de projectteams van de nieuwbouw in Tessaloniki en Portugal (nu geen onderdeel meer van Heineken)Daar na werkte ilc in Singapore, Nigeria, Korea en Milaan. Mijn gezin ging altijd mee. In Nigeria kreeg mijn oudste dochter onderwijs van mijn vrouw. Intussen leerde ik het valt als Brewery Manager in Aba. In een fraaie, maar zeer geïsoleerd gelegen brouwerij. Het enige communicatie middel met de buitenwereld was een ltorte-golfzender. Ik moest dus veel zelf uitzoeken! Mijn latere functie bij Dreher in Italië had de mooiste titel: 'Direttore Centrale Produzione'. Italië vind ik een prachtig land. Met fan tastische, hardwerkende mensen." Feyenoord Op dat moment gaat de telefoon. De Man staat binnen Heineken bekend om zijn liefde voor Feyenoord. Een collega spreekt hem aan op de recen te nederlaag tegen Ajax. Feyenoord stond in die wedstrijd al snel voor met 2-0, maar verloor in eigen huis uiteindelijk toch met 2-4. "Ik vond inderdaad dat de scheidsrechter véél te laat affloot!", aldus de directeur tegen zijn beller. Op de hoogte blijven Na afronding van het hartelijke tele foongesprek vervolgt hij: "Ik wil nog steeds graag direct voeling houden met produktie. Elke vijf, zes weken bezoek ilc wel een brouwerij. Verder ben ilc betrokken bij nieuwe aanko pen, dus kom ilc in brouwerijen om vooraf de mogelijkheden voor Heine ken te bekijken." "Oolc ben ilc namens Heineken de Europese vertegenwoordiger in de Master Brewers Association of Ame rica, de MB AA. Dit geeft mij de moge lijkheid in de keuken van de nieuwe grootschalige Amerikaanse brouwe rijen te kijken. De ontwikkelingen die daar plaats vinden op het gebied van organisatie, produlctiviteit en efficiency zijn indrukwekkend en wij zullen die moeten volgen!" Optimistisch "Op de hoogte blijven van de ont wikkelingen is belangrijk. Daarom moet je er regelmatig op uit trekken. Het is eerder gezegd: de wereld om ons heen staat niet stil. Maar ilc zeg altijd 'seeing is believing'. Je moet het met je eigen ogen hebben gezien, om een volledig oordeel te kunnen vellen. Ook andere brouwers proberen hun marktaandeel te vergroten. Het vast- RAAD VAN BESTUUR POLICY CONTROL MARKETING P.P. C. FINANCE SYSTEMS HUMAN RECORCES COMMUNICATION H.T.S. SECURITY COMPANY SECRETARY CLUSTER ZUID/MIDDEN AMERIKA CARAIBISCH GEBIED HEINEKEN NEDERLAND Production Policy and Control komt voort uit het voormalige Heineken Technisch Beheer. Sinds de reorganisatie van HTB bestaan naast elkaar de servicemaatschappij Heineken Technical Services (HTS) en Corporate PP&C. Op die manier kan PP&C het geweten zijn van de technische discipline binnen de internationale onderne ming Heineken N.V. Sinds het ontstaan van PP&C in 1991 is Tom de Man de directeur. Hij geeft leiding aan een team van 24 mensen. 'Policy' staat ondermeer voor de wijze waarop we bij Heineken onze produkten maken, met welke grondstoffen, verpakkingsmiddelen en apparatuur en welke systemen we toepassen om de produktie te managen en te controleren. 'Control' staat enerzijds voor de controle: wordt er geproduceerd volgens de afgesproken doelstellingen. En anderzijds staat het voor het zoeken naar mogelijk heden voor verbetering. PP&C gaat ervan uit het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau te produceren tegen de laagst mogelijke kosten. Het laatste houdt in: het produceren van onze merken op een lager kostenniveau dan onze concurrenten zouden kunnen. Daartoe is het volgens Tom de Man van het grootste belang een lerende organisatie te zijn, die voortdurend op zoek is naar de beste werkmethodes, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. houden van de sterke positie die Hei neken heeft wordt moeilijker, maar ilc ben er wel optimistisch over dat het ons lukt." Garantie voor toekomst "De slagkracht van onze onderne ming is groot. De kermis van de produktietechnielcen en onze know how zijn pluspunten. We zijn dan ook in staat hetzelfde Heineken bier te brouwen in 32 brouwerijen verspreid over de wereld. Dat zegt genoeg. Om dat hoge niveau vast te kunnen houden, moet je mensen met inter nationale ervaring in huis hebben en houden. Dat realiseren we, al is het niet altijd eenvoudig. Het is heel belangrijk. Het is een garantie voor de toekomst." Th.A. de Man

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1995 | | pagina 5