Onze dienst verlieten Dankbetuigingen Overleden Overleden gepensioneerden Griekenland De heer W.H.M. Baaiman heeft per 8 november 1995 zijn detachering als Staff member of the central Technological Control department bij Athenian Brewery S.A. te Athene beëindigd. Thailand De heer P.C.L. Walraven is per 23 oktober 1995 uitgezonden naar Thailand, waar hij de functie zal bekleden van Training Manager bij Thai Asia Pacific Brewery te Bangkok. Verenigde Staten van Amerika De heer G.R. Habbershaw is per 1 november 1995 gevestigd in Miami, waar hij de functie zal bekleden van Director van de cluster South Central America/Caribbean. Vietnam De heer H.f.M. Heylands heeft per 6 oktober 1995 zijn detachering als Specialist Process Automation bij Vietnam Brewery Ltd. te Ho-Chi-Minh City beëindigd. (Na een dienstverband van drie of meer jaar) Bunnik f. Sikosek (Account Mgt. Hor. Vrumona) Horecagebieden M.A.C. de Lange (Verkoop Gelder land/Overijssel) Hiermede wil ik, ook namens mijn vrouw, de Directie van Heineken hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen, het drankenpakket en de envelop bij ons 50-jarig huwelijk. Wij waren erg verrast na zoveel jaren nog niet te zijn vergeten. Ries en Letty Meerwijk Mede namens mijn familie wil ik iedereen heel hartelijk danken voor de felicitaties, cadeaus en bloemen bij de viering van mijn 25-jarig jubileum. Het was, om in circus termen te blijven, een geweldige show in de piste en daarom een extra woord van dank aan de organisatoren die dit alles mogelijk hebben gemaakt. R.V. Strobos Mede namens mijn vrouw, wil ik graag Directie en collega's bijzonder hartelijk danken. Danken voor de wijze waarop zij, door middel van gesproken woorden, gezongen teksten en overhandigde cadeaus, op mijn receptie aandacht aan mijn afscheid als actief medewerker van Heineken hebben geschonken. Ook de inhoud van de vele ontvangen brieven, kaarten, telegrammen en telefoontjes heeft er in mime mate toe bijgedragen, dat 14 september. 1995 voor ons beiden een onvergetelijke dag is geworden. Hans Teeken Bij deze wil ik ook namens mijn vrouw, de Directie, Personeelszaken, Commercie en Stafdiensten Bier hartelijk bedanken voor het mooie bloemstuk en het drankenpakket die wij ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk mochten ontvangen. Hennie Haalboom Voorzover ik dit nog niet persoonlijk heb kunnen doen wil ik eenieder, mede namens José en de kinderen, heel hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling bij mijn 25-jarig jubileum. Zeker voor de wijze waarop jullie er voor ons een onvergetelijke en gezellige dag van hebben gemaakt: Michel de Goey Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van de Heineken Blues Brothers Revue van onze personeelsvereniging. Namens de cast, Peter Everts Mede namens mijn vrouw wil ik de Directie van Heineken hartelijk bedanken voor het prachtige bloemstuk, het drankenpakket en het geschenk onder couvert, die wij ter gelegenheid van onze 50-jarige trouwdag op 5 september jongstleden mochten ontvangen. C. den Uijl Op 2 oktober hebben wij ons 25-jarig huwelijk gevierd. Hierbij wil ik, mede namens mijn vrouw, de Directie van Heineken heel hartelijk danken voor het prachtige boeket bloemen en het dranken pakket. Het heeft er mede toe bijgedragen dat deze dag voor ons onvergetelijk is geworden. Antoon en Henny Glavimans Mede namens mijn vrouw wil ik de Directie van Heineken hartelijk bedanken voor het mooie bloemstuk dat wij hebben ontvangen ter gele genheid van mijn 65ste verjaardag. Fijn dat Heineken aan deze zaken aandacht schenkt. De VUT-periode is hiermede ten einde. Vol goede moed en plannen hopen wij nog vele jaren samen van het pensioen te mogen genieten. fan Honselaar (Vervolg dankbetuigingen zie pagina 22) Op 28 september is plotseling overleden de heer J.A. van Wessum op de leeftijd van 50 jaar. Jan van Wessum kwam op 4 april 1972 in dienst van Heineken als heftruckchauffeur bij Intern Transport aan de Mauritskade in Amsterdam. Later werd hij afleveraar van het Biermagazijn. Jan zou maar korte tijd in actieve dienst blijven, want in 1975 werd hij plotseling ziek. In 1977 kwam hij als gevolg hiervan in de Heineken Invaliditeitsregeling terecht. Op 28 september jongstleden overleed hij geheel onverwacht en veel te jong. Wij wensen zijn vrouw heel veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. De heer W. Abbink (75) is overleden op 25 oktober 1995. De heer Abbink is op 1 juli 1960 in dienst getreden. Sinds 1 mei 1985 was hij met pensioen. Op 6 oktober 1995 is de heer F. Prieto Lobeto (67) overleden. Hij trad op 1 maart 1965 in dienst bij Amstel. De heer Prieto Lobeto is op 1 april 1993 met pensioen gegaan. De heer D. Buursma (79) is overleden op 6 oktober 1995. De heer Buursma is op 8 december 1930 bij Coebergh in dienst getreden. Sinds 1 mei 1981 was hij met pensioen. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1995 | | pagina 19