Leertraject van start In het Roeischip in Amsterdam werd 25 oktober het startsein gegeven voor een wel heel bijzonder leertraject: het Action Learning Traject. Het traject is een initiatief van de Centrale Ondernemingsraad en de directie van Heineken Nederlands Beheer om samen met medewerkers uit het bedrijf te praten over en te werken aan het sociaal en strategisch beleid van HNB. Dit onder leiding van professor Annemieke Roobeek (Nijenrode/Universiteit van Am sterdam). In een speciaal hiervoor uitge geven krant werden medewer kers begin oktober opgeroepen zich voor het project op te ge ven. Dat gebeurde massaal: er waren maar liefst 307 aan meldingen uit verschillende geledingen binnen het bedrijf. Helaas konden er uiteindelijk maar zeventien worden inge loot. Zij gaan samen met COR- en directieleden van HNB de komende weken aan de slag onder leiding van hoogleraar Annemieke Roobeek om 'sa men te leren, maar vooral ook hard te werken'. Want aan het einde van de rit (febmari 1996) moeten er een compleet stap penplan en voorstellen klaar zijn die door de organisatie gebruikt kunnen worden. Tijdens de startbijeenkomst in Amsterdam konden de deel nemers vragen stellen over het verloop van het traject. Ook werden er inleidende praatjes gehouden door ondermeer JohanTolsma, voorzitter van de COR en HNB-directievoorzitter Frans Versteeg. Deze laatste liet de medewerkers weten er 'alle vertrouwen in te hebben dat het project goed zou gaan ver lopen'. Johan Tolsma toonde zich verrast over het grote aan tal enthousiaste aanmeldingen dat de COR had ontvangen. Ook vertelde hij iets over de voorgeschiedenis van het tra ject. Daarna ging Annemieke Roobeek verder in op wat de cursisten de komende weken te wachten staat: "Hard werken, maar op een leuke manier." De eerste drie sessies zijn inmiddels achter de mg. De bei de taakteams Marketing Stra tegie en Sociaal Beleid hebben al enkele opdrachten geformu leerd, waar de komende weken aan gewerkt gaat worden. Nade re informatie hierover vindt u in een speciale HNB/COR-uit- gave, die eind november ver schijnt. De kennismakings-bij eenkomst in Amsterdam

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1995 | | pagina 14