op Internet r ISi Wat is Internet? Location: ]http:/7»wo.heineken.nP [ij What's New! What's Cool! Upgrades Net Search Net Directory Newsgroups - i ii Cafe Americam. Explanation ji p< i A Een voorbeeld van een Heineken-pagina, die op te roepen is via Internet bijvoorbeeld in Parijs zijn, of in Athene, of in Rotterdam of Amsterdam. Het plaatje is 'interactief' te gebruiken. Zowel onder het plaatje als in het plaatje zelf kun je elemen ten met je muis aanklikken, waardoor er informatie op het beeldscherm komt te staan. Wie bijvoorbeeld met zijn muis op het gastenboek onder het café plaatje klikt, krijgt vervolgens een open gastenboek op zijn scherm te zien waar hij/zij iets in kan schrijven. Met die in formatie wordt overigens op dit moment nog niets gedaan. Gerard van Noort (Dienst Infor matie Management) hierover: "Wellicht dat we daar in de nabije toekomst nog wel wat mee gaan doen. Nu is het meer iets van de gebruikers zelf. Zij kunnen op deze manier bood schappen voor een ander ach terlaten of in discussie gaan met mede Heineken-liefhebbers." Op het café-plaatje zelf staat ondermeer een klok. Wie deze aanklikt, krijgt vervolgens het tijdsverschil te zien tussen het land waar de gebruiker woont en het land waar het café zich bevindt. Het logo van Heineken is goed voor informatie over de brouwerij en de geschiedenis van Heineken, verteld door de heer A.H. Heineken zelf. Ook is het mogelijk om je eigen 'E- card' met een speciaal Heine- ken-logo te maken. Zo'n kaart kun je gebruiken als afzender, als je elektronische post (E-mail) naar een mede-Internetgebrui ker stuurt. Heineken-game "Elke week komt er een nieuw café van de week op deze pagi na's", vertelt Gerard van Noort. "Uiteraard verandert er niets in de informatie over de brouwe rij zelf. Je moet echter wel het een en ander in de rest van je informatie veranderen, omdat je anders de interesse van de Internetgebruiker verliest. Daarom wisselen we voortdu rend de informatie over de eve nementen, zoals bijvoorbeeld recent over de Heineken Night of the Proms. Ook zijn we nog steeds van plan een 'travel-game' op het net werk te gaan zetten waaraan de gebruiker mee kan doen en waarmee leuke prijzen zijn te winnen. Dat spel moet onge veer december dit jaar klaar zijn." De Heineken-pagina's zijn op te roepen via de Internetcode: HTTP://WWW.Heineken.NL/ Amstel Ook Amstel komt op Internet, waarbij uiteraard de nadruk ligt op 'gezelligheid' en 'vriend schap'. De Amstel-pagina's om vatten een getekend café, waar bij opnieuw verschillende onderdelen apart kunnen wor den opgevraagd. Zoals bijvoor beeld de barman, waarmee de Internetgebruiker een gesprek kan aanknopen. Of het toilet, waarbij de Internetgebruiker boodschappen op de muur kan achterlaten. Ook kan de gebrui ker de cafébezoekers aanklik ken en met hen (dit zijn de andere Internetgebruikers die de Amstel-pagina's openen) een gesprek aanknopen. Oolc lean de consument in het café meedoen aan de Champions League Toto. De verwachting is dat het Amstel-programma begin vol gend jaar op het net zal ver schijnen. Internet is een wereldwijde verzameling van aan elkaar geknoopte computernetwerken. Het net ontstond in de jaren zestig, dankzij het Amerikaanse ministerie van defensie. Toen heette het ARPAnet. Dit net verbond destijds verschil lende gebouwen van het ministerie en netwerken voor satelliet-ontvangst. Al snel werd het netwerk uitgebreid met verschillende computers in Amerika, Engeland en Scandinavië. Lokale netwerken ontstonden en werden gekoppeld met ARPAnet. Zo groeide het net uit tot wat het nu is: Internet. Het aantal Internetgebruikers ligt nu tussen de 30 en 40 mil joen (65 procent in de USA, 30% in Europa). Een aansluiting op Internet biedt veel mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld heel veel informatie opvragen over de meest uit eenlopende onderwerpen. Denk aan kookrecepten, reisgid sen, foto's van space-vluchten en toespraken van de Ameri kaanse president. Daarnaast kun je via Internet elektronische post versturen naar andere gebruikers en mee discussiëren over allerlei onderwerpen in zogenoemde nieuwsgroepen. In principe kan iedereen zich op Internet aansluiten. Het enige wat u nodig heeft is een computer, een modem, een communicatieprogramma en uiteraard een aansluiting bij een van de Internetleveranciers. De voertaal op Internet is overwegend Engels.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1995 | | pagina 13