Tot voor een jaar was hij produktieleider van de Zoeterwoudse brouwerij. Nu is hij manager van de in oprichting zijnde nieuwe unit Distribution and Customer Services (DCS) van Heineken Nederlandeveneens in Zoeterwoude. Een gesprek met Jan Jaap ten Hoor. "DCS moet marktgerin Jan Jaap werd 24 september 1949 gebo ren in Emmen. Na de middelbare school, besloot hij bioloog te worden en vertrok hij naar de studentenstad Groningen voor een universitaire stu die. Daar studeerde hij in 1977 af in de biochemie. "Het was mijn bedoe ling om daarna de wetenschap in te gaan", vertelt hij over die periode. "Tot mijn hoogleraar opperde of het niet beter zou zijn om in het bedrijfsleven te gaan werken. Hij had namelijk een kennis die bij Heineken werkte. Deze had hem verteld dat Heineken mede werkers zocht voor diverse technolo gische functies om deze vervolgens binnenshuis verder op te leiden. Dat leek me wel wat." Manusje van alles Jan Jaap solliciteerde en werd aange nomen. "Het eerste jaar kreeg ik een interne opleiding, waarbij ik op diver se plaatsen werd gestationeerd. Ik was een soort 'duvelstoejager', manusje van alles. Ik leerde het vak en werd tegelijkertijd opgeleid om zelf leiding te kunnen geven. In die tijd moest ik

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 4