Concerndrankenhandels over op PROOST 'Proost daar ga je!': Dat geldt nu letterlijk voor alles wat via de Drankenhandel Veraar in Hoofddorp wordt gedistribueerd. Dit nieuwe informatiserings systeem zorgt namelijk voor het verwerken van alle voor de drankenhandel noodzakelijke gegevens. Eind 1995 zullen alle concerndranken-handels van Heineken op PROOST zijn aangesloten. PROOST vervangt het verou derde systeem ORMAS. Henk Jansen, bedrijfsleider van Dran kenhandel Veraar: "ORMAS draait sinds 1 april 1987. Het is een beperkt systeem dat bij voorbeeld nauwelijks manage mentinformatie bevat. Boven dien duurt het maken van een kopie van de gegevens en het afsluiten van de maandstatis- tiek in de computer via ORMAS erg lang." Op grond hiervan is besloten een nieuw informatiserings systeem aan te schaffen. Dat werd PROOST met het pakket Eurodranken. Hoofddorp kreeg daarbij de primeur. Hier draaide het pakket in eerste instantie als proef. Henk Jansen: "Dran kenhandel Veraar werd hier voor ondermeer gekozen omdat de administratie door overna mes van agenten en de toevoe ging van fustendistributiepunt HEMPOINT in Amsterdam uit het ORMAS-jasje was gegroeid. We hadden duidelijk behoefte aan uitbreiding en vernieu wing." Belkaarten De proef in Hoofddorp slaagde en het nieuwe pakket werd aan geschaft. Met die aanschaf is een groot aantal wensen in ver vulling gegaan. Henk Jansen hierover: "Wij kunnen nu veel sneller en beter op de hoogte worden gehouden over bijvoor beeld betalingen en de leverin gen aan de klanten." Het pakket werkt bovendien efficiënter, zo laat hoofd Administratie Pier Schaperkötter weten. "De fac tuurverwerking gaat veel snel ler dan vroeger. Bovendien krijg je automatische incasso's recht streeks op je scherm te zien en volgt in de toekomst een aan sluiting op het horecapakket HOMERUS." Er is nog een ander voordeelHet opslaan van de gegevens in het systeem neemt slechts zes minuten in beslag. "In die tijd kunnen de gebruikers gewoon doorwer ken. Een aanzienlijke verbete ring met vroeger", aldus Pier. PROOST zorgt ervoor dat drankenhandel Veraar goed kan draaien. Met van links naar rechts: Ton Heidoorn, Pier Schaperkötter, Henk Jansen en Ronald Flinterman (externe medewerker aan het project PROOST)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 22