Opnieuw Heineken Crossover Award «n1|fS,CD-öpnamë.PM Maak schilderij af en win vakantie-weekend Op zoek Zoeterwoude Ook dit jaar zullen muziekgroepen strijden om de Heineken Crossover Award. Vorig jaar ging deze competitie voor bands uit het gebied tussen pop en jazz voor het eerst van start. De groep Sinister Project greep toen de hoogste eer. Op het terrein tussen popmuziek en jazz, zijn diverse groepen bezig verschillende muzieksoor ten en -stijlen met elkaar te laten versmelten. Deze 'crossovers' leiden tot nieuwe muziekvor men zoals acid jazz. Sommige daarvan spreken ook een groot publiek aan. Denk maar aan de inmiddels wereldvermaarde muziek van saxofoniste Candy Dulfer, waarin in elk geval jazz en funk elkaar ontmoeten. Wie dit jaar een kans wil maken, moet voor 28 maart een cassette bandje van zijn of haar muziek groep insturen. Het bijbehoren de inschrijfformulier is aan te vragen via telefoonnummer 06- 8809 (40ct per minuut)De door een deskundige jury geselec teerde bands treden in april en mei op tijdens de voorronden. Deze worden verspreid over het land gehouden in muziekcafés. Na de halve finales eind mei wordt het concours in juni afge sloten tijdens de zogeheten Hei neken Crossover Night. Drie finalisten zetten dan hun beste muzikale benen voor. De win naar van de Heineken Crossover Award mag een cd opnemen, die vervolgens op de markt wordt gebracht. Bij het ter perse gaan van deze Vers van 't Vat waren de exacte locaties van de genoemde voorrondes en finales nog niet bekend. U kunt die van af april aantreffen in diverse regionale dagbladen. Zoeterwoude Tijdens de ope ning van het Bedrijfsrestaurant in Zoeterwoude (zie VW 2-94, pag. 14) hebben bedrijfsleider Paul Hamers en directeur Pro- duktie Han de Goederen de eerste aanzet voor een schilderij gegeven. Martin Hunck, chef Interne Dienst van Produktie Zoeterwoude is nu op zoek naar 'artistieke' medewerkers in ons bedrijf die dit geschilderd doek verder aanvullen. "De beste schilder krijgt van ons een week eindje weg voor twee personen", aldus Martin. Het gaat om een nagenoeg nog wit doek, waarop in de rechter benedenhoek twee volle glazen Heineken staan afgebeeld, die met elkaar 'toosten'. "De bedoe ling is om hiervan een stilleven te maken dat goed in het Bedrijfsrestaurant past. Daarbij moeten uiteraard de twee volle glazen Heineken op dezelfde plaats blijven staan als op het originele doek. Kandidaten die aan deze wedstrijd meedoen moeten een tekening opsturen waarop ze het schilderij met bij voorbeeld potlood of houtskool hebben afgemaakt. Je kunt daar bij denken aan het schilderen van allerlei andere eetgerechten. Het moet in elk geval iets met het bedrijfsrestaurant te maken hebben. De inzendingen worden door een deskundige jury beoor deeld en de winnaar mag zijn idee in olieverf op het schilderij uitwerken." Martin Hunck hoopt dat vooral produktiemedewerkers uit Zoe terwoude aan de wedstrijd zul len meedoen: "Maar iedereen van binnen Heineken kan deel nemen." U kunt uw creatie insturen naar Martin Hunck, BK-007 Z'Wou. Via de PTT is het adres postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. De actie sluit op 1 mei aanstaande. Dit nog nagenoeg lege doek moet straks een mooi stilleven worden

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 9