Roka Marketing Award voor Heineken Heineken heeft tijdens de onlangs gehouden thuisverbruikbeurs Roka in Utrecht een bronzen Marketing Award gekregen. Onze brouwerij is deze onderscheiding toegekend voor het marketing verkoopbeleid, waarbij de flexibele logistiek een belangrijke rol speelt. Hoofd Thuisverbruik Michiel Egeler kreeg de prijs 21 februari overhandigd in de Margriethal van de Jaarbeurs. De Roka Mar keting Award is een initiatief van de Koninklijke Jaarbeurs en de vakbladen Foodmagazine en Distrifood. Volgens de jury vormen cijferanalyses en logis tiek het sterke punt van Heine ken in het thuisverbruikkanaal. "Het bedrijf brengt de markt continu goed in beeld en zorgt voor een op de klant afgestemd beleveringspatroon. Het denkt mee om een zwaar en moeilijk produkt toch goed te verwerken in de logistieke stroom, maar is minder sterk in actievoorstellen. Heineken is een degelijk, sfeer bepalend bedrijf met durf", aldus de jury, bestaande uit J.G. Bruijniks (adjunct-direc teur Albert Heijn), J.D. Louisse (directeur Trade Service Neder land), F. Fredrix (directeur Superunie), B. Dröge (adjunct directeur Vendex Food Groep) en A.G.M. Gies (marketingdi recteur Unigro Nederland). Waardering De reactie van Michiel Egeler: "We zijn bijzonder trots op het winnen van de Roka Marketing Award 1994. De biermarkt ver andert, Heineken verandert mee. We staan open voor nieu we ideeën; juist in deze tijd kun nen wij onze kennis en flexibi liteit bewijzen. De award onderstreept dat de handel onze inspanningen waardeert. De biermarkt is stabiel, maar niet temin volop in beweging. De consumenten kiezen valeer voor afwisseling in smaak en varië teit. Ze verwachten meer keu ze en dus nieuwe bieren voor verschillende gelegenheden. Heineken speelt actief in op deze marktbewegingen. Met nieuwe, succesvolle produkten zoals Amstel Malt, Heineken Tarwebok, '1994' en nu ook Kylian." Strategie Hij vervolgt: "Onze strategie achter elk nieuw produkt: smaakvol, topkwaliteit en gebrouwen uit puur natuurlijke ingrediënten. Verder moet elk nieuw produkt een positieve bij drage kunnen leveren aan de bieromzet. Heineken doet er daarbij alles aan om de klant wezenlijk te helpen. Door de verkopen te bevorderen met op de consument gerichte reclame en promoties. Door de marge op ons bier voor de afnemers te vergroten. Door de klant te advi seren over omzetvergroting. Bijvoorbeeld over een optimale schapverdeling per verkooppunt middels het door ons ontwikkel de Grootbulk/KleinbulkSchap- systeem (GKS). En door de kos ten te verlagen, zoals ons bij het vervoer van ons bier is gelukt sinds de invoering van de trek kers en opleggers met beweeg bare vloer: Binnen anderhalve minuut na aankomst staat de bestelling op de rollerbaan van de afnemer. Op de brouwerij worden intussen lege opleggers vast volgezet. Daardoor zijn de wachttijden voor de chauffeurs nu aanzienlijk korter." Over de opmerking van de Roka Marketing Award-jury, dat Hei neken minder sterk is in actie- voorstellen, zegt Egeler: "Hier Michiel Egeler (hoofd A Thuisverbuik Heineken Nederland) neemt de Roka Marketing Award in ontvangst uit handen van jury-lid F. Fredrix worden veelal prijsacties bedoeld en het verdient geen aanbeveling dat er met onze merken wordt gestunt met lage prijzen. Kylian en Sourcy Heineken kreeg in de categorie pioniersgeest tevens een Pluim van het blad FOOD Personali ty voor Kylian. Ook Vrumona kreeg een Pluim voor de Sour cy fles in de categorie Geslaag de Verpakkingsinnovatie. In totaal konden 25 winnaars extra aandacht trekken van de beurs bezoekers door de ingelijste Pluim op te hangen in hun stands. Michiel Egeler

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 8