Heineken neemt belang in Poolse brouwerij en er is een andere verwar mingsinstallatie aangebracht. Tussen de colonnes 11 en 14 is voorzien in kantoor- en werk plaatsruimte. Die kan dus door personeel van beide lijnen wor den gebruikt." Primeur De vuiler in Den Bosch is afge steld op 800 fusten per uur. De capaciteit van de Zoeterwoudse vuiler is 1000 stuks per uur. Wat in beide gevallen tot het verle den behoort zijn de machines die een verzegeling van krimp- folie aanbrachten rond de fust- mond. De verzegeling wordt nu gedaan met een papieren sticker. In Zoeterwoude worden voor lopig alleen 30, 50 en 58 liter fus ten afgevuld. In Den Bosch zul len alle maten (dat wil zeggen ook de 10 liter fusten (voor thuistap-installaties) en de 20 liter fusten (bijvoorbeeld voor alcoholvrij bier)) van de band komen. Den Bosch heeft verder iets nieuws waar het gaat om het stapelen en ontstapelen van pallets. "De leverancier heeft speciaal voor ons zowel een nieuw type palletizer als een nieuwe depalletizer ontwik keld. De machines stellen zich automatisch in op de maten van het te verwerken fust. Heineken heeft daarmee de primeur", aldus Rietveld. Tevreden Arie Rietveld en Michel Mühle- bach zijn tevreden over de samen werking: "Uiteraard is per locatie rekening gehouden met de spe ciale eisen en wensen. De hoofd lijnen hebben we samen vast gesteld door ervaring uit te wisselen. De technische gesprek ken met de leveranciers hebben we samen gevoerd." Op de plaats van de huidige twee fustenlijnen van Verpak ken Den Bosch is de nieuwe Colonne 15 gepland. Deze fles- senlijn zal geschikt zijn voor het uitvoeren van binnenland- en export-orders. De Fustenlijn in Den Bosch M in aanbouw Amsterdam De Raad van Bestuur heeft 3 maart bekend gemaakt dat Heineken N. V. een belang van 24,9% neemt in de Poolse brouwerij Zywiec S.A. Dit belang zal worden gereali seerd door uitbreiding van het kapitaal van Zywiec. Het voor stel hiertoe zal 28 maart ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders van Zywiec en moet tevens worden goedgekeurd door de betreffen de Poolse autoriteiten. Met het nemen van het belang is een investering gemoeid van 77 mil joen gulden. Zywiec heeft drie brouwerijen met een totale capaciteit van 1,1 miljoen hectoliter. Er werken ongeveer 950 mensen. De brou werijen, gevestigd in Zywiec, Bielsko-Biala en Cieszyn (Zuid- Polen), zijn samen goed voor een aandeel van 7% in de Poolse biermarkt. Zywiec heeft een lei dende positie in het premium segment. Het belangrijkste merk is Zywiec Full Light. Deelname in deze Poolse brou werij past in de strategie van Heineken om de aanwezigheid in Centraal Europa verder uit te breiden. Heineken is reeds vertegen woordigd in Polen door export vanuit Nederland van de merken Heineken, Amstel en Buckler.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 7